Bài 21 – 26 trang 106, 107 SBT Toán 7 tập 1: Hai đường thẳng song song – Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung

Giải Sách bài tập Toán 7 phần hình học Bài 4: Hai đường thẳng song song – Đáp án bài 21, 22, 23 trang 106; bài 24, 25, 26 trang 107 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1. Mời các em tham khảo dưới đây

Bài 21 trang 106 SBT Toán lớp 7 tập 1

Thế nào là hai đường thẳng song song?

Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu đúng?

a) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

b) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau.

c) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau.

d) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau, không trùng nhau.

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

a) Đúng.

b) Sai (Vì hai đường thẳng không cắt nhau có thể trùng nhau).

c) Đúng.

d) Đúng.


Bài 22 SBT Toán 7 trang 106

Thế nào là hai đoạn thẳng song song?

Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu đúng:

a) Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng không cắt nhau.

b) Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song.

Trả lời: 

a) Sai.

b) Đúng.


Bài 23 SBT Toán 7 trang 106

Làm thế nào để nhận biết a // b?

Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu trả lời đúng?

a) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a // b.

b) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a // b.

c) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a // b.

Để nhận biết hai đường thẳng song song thì phải dựa vào định nghĩa hoặc dựa vào tính chất.

a) Đúng                     b) Đúng                         c) Đúng


Bài 24 trang 107 SBT Toán lớp 7 tập 1

Kiểm tra xem trong các hình dưới, các đoạn thẳng nào song song với nhau

Hình a:  AB // CD

Hình b: EG // FH

Hình c: AB // CD // A’B’// C’D’

              AD // BC // A’D’ // B’C’

              AA’ // BB’ //CC’ // DD’


Bài 25 trang 107

Cho điểm C nằm ngoài đường thẳng b. Vẽ đường thẳng a đi qua C sao cho a //b (Vẽ hai cách trên cùng một hình vẽ)


Bài 26. Vẽ hai đường thẳng a, b sao cho a // b.

Lấy điểm M nằm ngoài hai đường thẳng a, b.

Vẽ đường c đi qua M và vuông góc với a, với b.

Chú ý: Có nhiều hình vẽ khác nhau tùy theo vị trí điểm M được chọn.

Có các trường hợp sau: