Trang chủ Lớp 10 Môn Địa lí lớp 10

Môn Địa lí lớp 10

Sách bài tập Địa Lý lớp 10: Lời giải chi tiết sách bài tập (SBT) Địa lí 10 về Địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế – xã hội…

Bài 2 Địa lý 10: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

Giải SBT Địa Lý 10 bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ -  Câu 1 trang 5; câu 3 trang 6 Sách bài tập (SBT)...

Giải Sách bài tập Địa 10 bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Bài 3 Địa lý 10: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống - Trả lời câu 1 trang 7; câu 2,3,4 trang 8 Sách bài tập (SBT) Địa lý 10. Câu 1...

Bài 4 SBT Địa lý 10: Thực hành Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

Giải Sách bài tập Địa lớp 10 bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ - Đáp án và trả lời câu...

Bài 5 Địa 10: Vũ trụ. Hệ mặt trời và Trái đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái đất

Giải bài tập Địa lý lớp 10 bài 5: Vũ trụ. Hệ mặt trời và Trái đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái đất - Lời giải bài 1 trang...

Bài 6 SBT Địa 10. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt trời của Trái Đất

Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt trời của Trái Đất -Hướng dẫn giải bài 1, 2 trang 17; bài 3, 4 trang 18 ; bài 5, 6 trang 19 Sách bài...

Bài 7: Cấu trúc của Trái đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng – trang 20,21 SBT Địa 10

Giải Địa 10 Bài 7: Cấu trúc của Trái đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng - Trả lời bài 1, 2 trang 20 ; bài 3, 4 trang 21 Sách bài tập (SBT)...

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 22,23 SBT Địa 10: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái đất

Bài 8 Địa 10: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái đất - Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 22 ; bài 4, 5 trang 23 Sách bài...

Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái đất – SBT Địa lí lớp 10

Giải SBT Địa 10 Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái đất - Đáp án bài 1, 2 trang 24; bài 3, 4, 5 trang 25 ; bài...

Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ

Bài 10 SBT Địa lớp 10. Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ - Hướng dân giải bài...

Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái đất – Bài 11 SBT Địa lí lớp 10

Bài 11 Địa 10: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái đất - Hướng dẫn trả lời câu 1, 2 trang 30 ; câu 3, 4 trang 31 ; câu...