Trang chủ Lớp 10 Môn Hóa lớp 10

Môn Hóa lớp 10

Sách bài tập Hóa 10: Đáp án chi tiết bài tập hóa học lớp 10 gồm 7 chương Các loại hợp chất vô cơ, Bảng tuần hoàn,Liên kết hóa học, Phản ứng oxi hóa – khử,…

Bài 1 SBT Hóa 10: Thành phần nguyên tử

Bài 1 Hóa 10: Thành phần nguyên tử - Bài 1.8 và 1.11 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10. Bài 1.8 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Hạt nhân của...

Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học – đồng vị – SBT Hóa lớp 10

Bài 2 Hóa 10. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học - đồng vị - Hướng dẫn giải bài 1.12 đến bài 1.29 trang 5, 6, 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học...

Giải SBT Hóa 10 bài 3: Luyện tập – Thành phần nguyên tử

Bài 3: Luyện tập - Thành phần nguyên tử - SBT Hóa lớp 10 - Giải bài tập bài 1.30 - 1.38 trang 8, 9 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Bài 1.30 trang...

Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử – trang 9,10 SBT Hóa lớp 10

Giải SBT Hóa 10 BÀI 4. CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ. - Bài 1.39 đến bài 1.53 trang 9, 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10. Bài 1.39,1.40,1.41,1.42 trang 9 SBT Hóa học 10 1.39...

Giải bài 5 SBT Hóa 10: Cấu hình electron nguyên tử

BÀI 5 SBT HÓA 10. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ - Hướng dẫn trả lời câu 1.54 đến câu 1.70 trang 11, 12 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10. Mời các em tham...

Bài 6 SBT Hóa lớp 10: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Giải bài tập SBT Hóa lớp 10: Cấu tạo vỏ nguyên tử  - Lời giải bài 1.71 đến bài 1.86 trang 12, 13, 14, 15 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10. Bài 1.71 trang 12 Nguyên...

Giải bài tập SBT Hóa lớp 10 trang 16,17: Bảng tuần hoàn và các nguyên tố hóa học

Bài 7 Hóa 10: Bảng tuần hoàn và các nguyên tố hóa học. Hướng dẫn giải bài 2.1 đến bài 2.11 trang 16, 17 Sách bài tập (SBT) Hóa học lớp 10. Bài 2.1 trang...

Bài 8 SBT Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố hóa học

Bài 8 Hóa 10. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố hóa học - Giải bài 2.12 - 2.28 trang 17 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10. Bài...

Bài 9 Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật bảo toàn.

Giải SBT Hóa lớp 10 Bài 9 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật bảo toàn. Lời giải bài 2.29 - 2.50 trang 19, 20, 21, 22...

Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – trang 23,24 SBT Hóa 10

Hướng dẫn giải bài tập SBT Hóa lớp 10 bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Đáp án bài 2.51 đến bài 2.62 trang 23, 24 Sách bài tập...