Trang chủ Lớp 11 Môn Vật lý lớp 11

Môn Vật lý lớp 11

Sách bài tập Lý 11: Hướng dẫn làm bài tập và giải chi tiết từng bài SBT Lý 11, 6 chương Điện tích, từ trường, cảm ứng từ, khúc xạ ánh sáng

Bài 1: Điện tích. Định luật Cu – lông – SBT Vật lý lớp 11

Bài 1: Điện tích. Định luật Cu - lông - SBT Vật lý lớp 11 - Bài 1.1, 1.2, 1.3 trang 3 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11 - Bài 1.4, 1.5 trang...

Bài 2 SBT Vật lý 11: Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích

Giải SBT Vật lý lớp 11 Bài 2: Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích - Bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 trang 5, 6, 7 Sách bài...

Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện – SBT Vật lý lớp 11

Lời giải SBT Vật lý 11 Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện - Hướng dẫn trả lời câu 3.1 đến câu 3.10 trang 7, 8, 9 Sách bài...

Bài 4: Công của lực điện – SBT Vật lý lớp 11

Giải SBT Vật lý 11 Bài 4: Công của lực điện - SBT Vật lý lớp 11 - Bài 4.1 đến bài 4.10 trang 9, 10, 11 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 11 Bài...

Giải bài tập Vật lý 11 Bài 5. Điện thế. Hiệu điện thế

Bài 5 Vật lý 11: Điện thế. Hiệu điện thế - Hướng dẫn giải bài 5.1, 5.2 trang 11; bài 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 trang 12; bài 5.8, 5.9, 5.10 trang 13 Sách...

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 11 bài 6: Tụ điện

Bài 6: Tụ điện - SBT Vật lý lớp 11. Hướng dẫn trả lời bài 6.1 trang 13; bài 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 trang 14 ; bài 6.10 trang 15...

Lời giải SBT Vật lý 11: Bài tập cuối chương 1 – Điện tích điện trường

Bài tập cuối chương 1 - Điện tích điện trường - SBT Vật lý lớp 11. Đáp án bài 1.1 đến bài 1.15 trang 15, 16, 17, 18 Sách bài tập (SBT) Vật Lý...

Giải bài 7.1 đến 7.16: Dòng điện không đổi. Nguồn điện [Bài 7 SBT Lý 11]

Giải SBT Vật lý 11 bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện - Hướng dẫn giải bài 7.1, 7.2, 7.3 trang 19; bài 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 trang 20; bài 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16...

Bài 8. Điện năng. Công suất điện – Giải SBT Vật lý lớp 11 trang 22,23,24

Giải SBT Vật lý lớp 11 bài 8: Điện năng. Công suất điện - Trả lời bài 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 trang 22, 23; bài 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 trang 23; bài 8.12 trang 24...

Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch – SBT Vật lý lớp 11 trang 24,25

Bài 9 Vật lý 11: Định luật Ôm đối với toàn mạch. Giải bài tậpSBT Vật lý lớp 11 bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 trang 24, 25; bài 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 trang 25; bài 9.10, 9.11...