Trang chủ Lớp 11 Môn Toán lớp 11

Môn Toán lớp 11

Sách bài tập Toán 11: Hướng dẫn làm bài tập và giải chi tiết từng bài Toán Đại Số, Toán hình 11 đầy đủ, ngắn gọn

Bài 1. Hàm số lượng giác – SBT Toán lớp 11

Bài 1. Hàm số lượng giác - SBT Toán lớp 11 - Bài 1.1 trang 12 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 - Bài 1.2 trang 12 Sách bài tập...

Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản – SBT Toán đại lớp 11 trang 22,23

Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản - Hướng dẫn giải bài 2.1, 2.2 trang 22; bài 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 trang 23 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích lớp...

Giải bài tập SBT Toán 11 Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp

Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp - Lời giải bài 3.1, 3.2 trang 35; bài 3.3, 3.4 , 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 trang 36 Sách bài tập (SBT) Đại số...

Bài 1. Quy tắc đếm – SBT Đại số lớp 11 – chương 2 Tổ hợp – Xác suất

Bài 1. Quy tắc đếm - Hướng dẫn giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 78; bài 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 trang 79 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích...

Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp – SBT Đại số và giải tích 11

Bài 2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp - SBT Toán lớp 11 - Đáp án và hướng dẫn giải bài 2.1 đến bài 2.20 trang 66, 67, 68 Sách bài tập...

Bài 3. Nhị thức Niu-tơn – trang 69 SBT Toán đại số lớp 11

Bài 3. Nhị thức Niu-tơn - SBT Toán lớp 11 - Bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 trang 69 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11. Bài 3.1 trang 69 Tìm số hạng thứ năm trong khai triển...

Giải SBT Toán 11 bài 4. Phép thử và biến cố

Bài 4. Phép thử và biến cố - SBT Toán lớp 11 - Hướng dẫn giải bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 trang 72 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích lớp 11. Bài 4.1 trang 72...

Bài 5. Xác suất của biến cố – Giải SBT Đại số và giải tích lớp 11

Giải SBT Toán 11 Bài 5. Xác suất của biến cố - Đáp án và lời giải bài 5.1, 5.2 trang 75; bài 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 trang 76 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải...

Ôn tập Chương 2. Tổ hợp – Xác suất

Giải SBT Toán Đại số 11: Ôn tập Chương II. Tổ hợp - Xác suất. Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 77 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải...

Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học – SBT Toán lớp 11

Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học - Hướng dẫn giải bài 1.1, 1.2 trang 99; bài 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 trang 100 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11. Bài 1.1 trang 99...