Trang chủ Lớp 12 Môn Địa lí lớp 12

Môn Địa lí lớp 12

Để học tốt, đáp án, lời giải chi tiết sách bài tập Địa lý 12 về địa lý Việt Nam: địa lí tự nhiên, địa lí dân cư, địa lí kinh tế, địa lí địa phương,…luyện thi THPT Quốc gia

Bài 2 Địa 12. Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ Việt Nam

BÀI 2. Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ Việt Nam - SBT Địa lí lớp 12 - Bài 2, 3 trang 6 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12. Bài 2 trang 6...

Giải SBT Địa 12 bài 6: Đất nước nhiều đồi núi – trang 10,11

BÀI 6 ĐỊA 12. Đất nước nhiều đồi núi - Hướng dẫn giải bài 1, 2 trang 10; bài 3 trang 11 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12 Bài 1 trang 10 SBT Địa...

Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo) – Bài 7 SBT Địa lí lớp 12 trang 12,13,14

Giải bài tập Địa lý lớp 12 bài 7. Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo) - bài 2 trang 12; bài 3 trang 13; bài 4 trang 14 Sách bài tập (SBT) Địa...

Bài 8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển – trang 15,16 SBT Địa 12

Bài 8 Địa 12. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển - Lời giải bài 1, 2 trang 15; bài 3 trang 16 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12 Bài 1 trang...

Giải SBT Địa lớp 12 bài 9. Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa

Bài 9. Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa - SBT Địa lí lớp 12 - Bài 1, 2 trang 17; bài 3 trang 18; bài 4 trang 19 Sách bài tập (SBT) Địa lý...

Bài 10 SBT Địa lý lớp 12: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

BÀI 10. THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA (tiếp theo) - Giải bài 1 trang 20; bài 2 trang 21; bài 3 trang 22 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12 Bài 1 trang...

Bài 11. Thiên nhiên phân hóa đa dạng – SBT Địa lý lớp 12

BÀI 11. THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG - Hướng dẫn giải bài 1 trang 22; bài 2, 3 trang 23; bài 4, 5 trang 24 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12 Bài 1...

Giải bài tập trang 25,26,27 SBT Địa 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)

BÀI 12. THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG (tiếp theo) - Đáp án bài 1 trang 24; bài 2, 3 trang 25; bài 4, 5 trang 26; bài 6, 7 trang 27 Sách bài...

Giải bài 1,2, 3,4 trang 30,31, 32,33 SBT Địa 12: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Bài 14 Địa 12: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - Hướng dẫn làm bài 1 trang 30; bài 2 trang 31; bài 3 trang 32; bài 4 trang 33 Sách...

Giải bài tập Địa 12 Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

BÀI 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai - Giải bài tập 1, 2 trang 34; bài 3, 4 trang 35 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12 Bài 1 trang 34...