Trang chủ Lớp 12 Môn Lịch sử lớp 12

Môn Lịch sử lớp 12

Giải sách bài tập Sử lớp 12. Hướng dẫn, đáp án câu hỏi trong SBT Sử lớp 12, ngắn gọn, chi tiết, Ôn thi THPT Quốc Gia.

Bài 1 Sử 12. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

BÀI 1. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 -1949) - SBT Lịch sử lớp 12 - Bài tập 5 trang 5 Sách bài tập...

Giải SBT Sử lớp 12 bài 2. Liên xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991)

Bài 2. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Âu (1945 - 1991 ). LIÊN BANG NGA (1991 - 2000) - Đáp án bài 1 trang 7; bài 2 trang 8 ; bài 3, 4,...

Bài 3. Các nước đông Bắc Á – trang 11,12 SBT Lịch sử lớp 12

Giải bài tập Lịch sử lớp 12 Bài 3. CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á - Đáp án bài 1 trang 11; bài 2, 3, 4, 5 trang 12 Sách bài tập (SBT) Lịch sử...

Bài 4 SBT Lịch sử lớp 12: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ - SBT Lịch sử lớp 12 - Hướng dẫn làm bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 13, 14, 15, 16, 17...

Bài 5. Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh – SBT Lịch sử lớp 12

Bài 5 Sử 12. CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LATINH - Lời giải bài 1 trang 17; bài 2 trang 18; bài 3 trang 19; bài 4, 5, 6 trang 20; bài 7,...

Giải SBT Lịch sử lớp 12 bài 6. Nước mĩ

Bài 6. Nước Mĩ - SBT Lịch sử lớp 12 - Giải bài 1 trang 22; bài 2 trang 23; bài 3, 4 trang 24; bài 5 trang 25 Sách bài tập (SBT) Lịch...

Giải SBT Lịch sử lớp 12 bài 7: Tây Âu

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12: Tây Âu - Bài tập 1 trang 25,...

Bài 8. Nhật Bản – Sách bài tập Lịch sử lớp 12

Bài 8. NHẬT BẢN - SBT Lịch sử lớp 12 - Bài tập 1 trang 32,33; bài 2 trang 33 ; bài 3 trang 34; bài 4 trang 35; bài 5 trang 36; bài...

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Giải bài tập Lịch sử lớp 12 bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh - Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 38,...

Bài 10 Sử 12. Cách mạng khoa học – Công nghệ và xu thế toàn cầu

Bài 10. CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ XU THỂ TOÀN CẦU HOÁ NỬA SAU THỂ KỈ XX - Hướng dẫn giải bài 1 trang 42; bài 2 trang 43; bài 3,...