Trang chủ Lớp 12 Môn Vật lý lớp 12

Môn Vật lý lớp 12

Sách bài tập Lý 12: Hướng dẫn làm bài tập và giải chi tiết từng bài SBT Lý 12, 7 chương Dao động cơ, sóng ánh sáng, hạt nhân nguyên tử…

Bài 1. Dao động điều hòa – SBT Vật lý lớp 12

Bài 1. Dao động điều hòa - SBT Vật lý lớp 12 - Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 3 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 - Bài 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,...

Bài 12 SBT Lý 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều

Giải SBT Vật lý 12 Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều - Hướng dẫn giải bài 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 trang 32; bài 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9 trang 33 ; bài 12.10, 12.11 trang...

Bài 13. Các mạch điện xoay chiều – Giải SBT Vật lý lớp 12 trang 35, 36

Giải SBT Vật lý 12 Bài 13. Các mạch điện xoay chiều - Hướng dẫn trả lời bài 13.1, 13.2 trang 34 ; bài 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 trang 35; bài 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11 trang 36...

Giải bài 14.1 – 14.15 SBT Vật lý 12: Mạch R,L,C mắc nối tiếp

Lời giải SBT Vật lý lớp 12 Bài 14. Mạch R,L,C mắc nối tiếp - Đáp án và hướng dẫn giải bài 14.1, 14.2, 14.4 trang 37; bài 14.5, 14.6, 14.7 trang 38; bài...

Bài 15 Vật lý 12. Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Giải bài 15 SBT Vật lý lớp 12. Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất - Lời giải bài 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 trang 40; bài 15.6,...

Lời giải bài 16.1 – 16.11 trang 43,44,45 SBT Lý 12: Truyền tải điện năng. Máy biến áp

Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp - SBT Vật lý lớp 12. Đáp án bài 16.1, 16.2 trang 43; Bài 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7 trang 44; bài 16.10, 16.11 trang...

Bài 17-18 SBT Lý 12. Máy phát điện xoay chiều .Động cơ không đồng bộ ba pha

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 12 bài 17-18. Máy phát điện xoay chiều .Động cơ không đồng bộ ba pha - Bài 17-18.1, 17-18.2 trang 45 ; Bài 17-18.3, 17-18.4, 17-18.5, 17-18.6,...

Bài tập cuối chương 3 – Dòng điện xoay chiều – SBT Vật lý lớp 12 trang

Bài tập cuối chương 3 Vật lý 12 - Dòng điện xoay chiều - Giải bài tập SBT Vật lý lớp 12 trang 47, 48, 49, 50, 51. Bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 47 Sách...

Giải bài tập Vật lý lớp 12 bài 21. Điện từ trường

Bài 21. Điện từ trường - SBT Vật lý lớp 12 - Bài 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6 trang 55; Bài 21.7, 27.8, 21.9, 21.10 trang 56 Sách bài tập (SBT) Vật Lý...

Lời giải SBT Vật lý lớp 12 bài 20. Mạch dao động

Bài 20 Vật lý 12. Mạch dao động - Đáp án và hướng dẫn trả lời bài 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6 trang 52; bài 20.7, 20.8 , 20.9, 20.10, 20.11 trang 53...