Trang chủ Lớp 12 Môn Hóa lớp 12

Môn Hóa lớp 12

Giải Sách bài tập Hóa lớp 12. đáp án, lời giải chi tiết, câu hỏi bài tập lý thuyết, bài tập vận dụng, thực hành trong SBT Hóa học 12, luyện thi THPT Quốc gia

Giải bài tập SBT Hóa lớp 12: Bài 1 – Este

Bài 1. ESTE - SBT Hóa lớp 12 - Bài 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 trang 3 sách bài tập (SBT ) Hóa học12 - Bài 1.5, 1.6 trang 4 sách bài tập (SBT) Hóa...

Bài 2. Lipit – trang 6,7 Sách bài tập Hóa lớp 12

Giải Hóa 12 bài 2. Lipit - Bài 1.14; 1.15; 1.16, 1.17, 1.18 trang 6; Bài 1.19 trang 7 sách bài tập (SBT) Hoá học 12 Bài 1.14; 1.15; 1.16 trang 6 SBT Hóa lớp...

Giải SBT Hóa lớp 12 Bài 3. Khái nhiệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

Bài 3. KHÁI NIỆM VỀ XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP - Hướng dẫn giải bài 1.20; 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 trang 7; Bài 1.26 trang 8 Sách bài tập (SBT)...

Giải bào 1.27 – 1.34 SBT Hóa 12. Luyện tập Este và chất béo – [Bài 4 Hóa 12]

Bài 4. Luyện tập ESTE VÀ CHẤT BÉO - SBT Hóa lớp 12 - Bài 1.27; 1.28 trang 8; bài 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 trang 9 ; bài 1.34 trang 10 sách bài tập (SBT)...

Giải SBT Hóa lớp 12 bài 5: Glucozơ – trang 11,12,13

Bài 5. GLUCOZƠ - SBT Hóa lớp 12 - Bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 trang 11 ; Bài 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 trang 12 ; Bài 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 trang 13 Sách bài tập...

Bài 6. SACCAROZƠ, TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ – trang 13,14,15 SBT Hóa lớp 12

Giải bài tập Hóa 12 Bài 6. SACCAROZƠ, TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ - Bài 2.16, 2.17 trang 13 ; Bài 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 trang 14 ; Bài 2.27,...

Giải bài tập Hóa học lớp 12: Luyện tập. Cấu tạo và tính chất của Cacbonhiđrat

Bài 7 Hóa 12. Luyện tập. Cấu tạo và tính chất của Cacbonhiđrat - Bài 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37 , 2.38 trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 12 Bài 2.31,...

Lời giải SBT Hóa lớp 12 bài 9: Amin – chương 3 Hóa 12

Bài 9 Hóa 12: Amin - SBT Hóa lớp 12 - Bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 trang 17 ; bài 3.8 , 3.9, 3.10 trang 18 Sách bài tập (SBT) Hóa...

Bài 10 SBT Hóa lớp 12: Amino axit

Bài 10. AMINO AXIT - SBT Hóa lớp 12 - Bài 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 trang 18; Bài 3.16, 3.17, 3.18 trang 19 sách bài tập (SBT) Hóa học 12 Bài 3.11, 3.12, 3.13,...

Bài 11. Peptit và protein – Giải SBT Hóa lớp 12 trang 20,21,22

Giải SBT Hóa lớp 12 bài 11. Peptit và protein. - Bài 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 trang 20; bài 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30 trang 21; bài 3.31 trang 22 sách bài...