Trang chủ Lớp 12 Môn Toán lớp 12

Môn Toán lớp 12

Giải sách bài tập Toán 12. Hướng dẫn làm bài tập và giải chi tiết từng bài Toán Đại Số, Toán hình 11 đầy đủ, ngắn gọn, luyện thi THPT Quốc Gia

Bài 1 SBT Giải tích 12. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số - SBT Toán lớp 12 - Bài 1.1 trang 7 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12 - Bài 1.2 trang 7 Sách bài...

Bài 2. Cực trị của hàm số – trang 15, 16 SBT Toán lớp 12

Giải bài tập Giải tích 12 Bài 2. Cực trị của hàm số - Hướng dẫn giải bài 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 trang 15; bài 1.17, 1.18, 1.19 trang 16 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12 Bài 1.11...

Giải SBT Toán 12 Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số - Hướng dẫn giải bài 1.20 trang 19; bài 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28 trang 20 Sách bài tập (SBT) Toán Giải tích 12. Bài...

Giải bài 1.29, 1.31 trang 22,23 SBT Toán 12. Đường tiệm cận

Bài 4. Đường tiệm cận - SBT Toán lớp 12 - Bài 1.29 trang 22; Bài 1.31 trang 23 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12 Bài 1.29 trang 22 Sách bài tập Giải tích...

Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số – trang 33,34, 35,36 SBT Toán lớp 12

Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số - Hướng dẫn giải bài 1.34, 1.35 trang 33; bài 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41 trang 34 ; bài 1.42, 1.43, 1.44, 1.45 trang 35; bài...

Ôn tập chương 1 Giải tích lớp 12 – giải bài tập SBT trang 36,37,38

Ôn tập Chương 1 - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số - SBT Toán lớp 12 - Bài 1.49 trang 36; bài 1.50, 1.51, 1.52, 1.53 trang 37; bài...

Giải bài 2.1 – 2.5 trang 95,96 SBT Toán 12. Lũy thừa – Bài 1 chương 2

Bài 1. Lũy thừa - SBT Toán lớp 12 - Lời giải bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 95; bài 2.4, 2.5 trang 96 Sách bài tập (SBT) Giải tích lớp 12 - Chương 2 Hàm số...

Giải SBT Toán 12 Bài 2. Hàm số lũy thừa – trang 102,103

Bài 2. Hàm số lũy thừa - SBT Toán lớp 12 - Hướng dẫn giải bài 2.6 trang 102 ; bài 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 trang 103 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12. Bài 2.6 trang 102...

Giải bài 2.13 – 2.17 trang 108 SBT Toán 12. Logarit

Bài 3. Logarit - SBT Toán lớp 12 - Hướng dẫn giải bài 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 trang 108 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12. Bài 2.12 trang 108 SBT Giải tích 12 Tính: a) ({(frac{1}{9})^{frac{1}{2}{{log }_3}4}}) b) ({10^{3 -...

Bài 4. Hàm số mũ. Hàm số logarit – trang 115,116 SBT Toán lớp 12

Giải bài tập Toán Giải tích 12 Bài 4. Hàm số mũ. Hàm số logarit - Đáp án và lời giải bài 2.18, 2.19 trang 115; bài 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29 trang 116 Sách bài tập (SBT) Giải...