Trang chủ Lớp 4 Môn Tiếng Việt lớp 4

Môn Tiếng Việt lớp 4

Soạn bài, giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 1, tập 2. Gồm chính tả, tập làm văn, luyện từ và câu, tập làm văn SBT Tiếng Việt 4

Tiết 8 Ôn tập cuối học kì 2 – Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2 trang 119

Giải bài tập Tiết 8 - Ôn tập cuối học kì 2 trang 119 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Viết một đoạn văn miêu tả ngoại hình của một con...

Giải bài tập trang 117 VBT Tiếng Việt 4: Tiết 7 – Ôn tập cuối học kì 2

Tiết 7 - Ôn tập cuối học kì 2 trang 117 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào □ trước ý trả...

Tiếng Việt lớp 4: Tiết 6 – Ôn tập cuối học kì 2

Tiết 6 - Ôn tập cuối học kì 2 - trang 116 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Đọc trích đoạn viết về chim bồ câu (Tiếng Việt 4, tập hai,...

Tiết 5 Ôn tập cuối học kì 2 – trang 116 Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập: Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 1. Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ...

Tiết 4 Ôn tập cuối học kì 2 – Tiếng Việt 4 tập 2

Tiết 4 - Ôn tập cuối học kì 2 - trang 115 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 1. Đọc truyện Có một lần (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 164). Tìm...

Ôn tập cuối học kì 2 tiết 3 – trang 114 Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2

Tiết 3 - Ôn tập cuối học kì 2 trang 114 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Đọc trích đoạn về cây xương rồng (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 163)....

Tiết 2 – Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4

Tiết 2 - Ôn tập cuối học kì 2 trang 112 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 1. Lập bảng thống kê các từ đã học ở những tiết Mở rộng...

Tiết 1 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 110 VBT Tiếng Việt lớp 4

Hướng dẫn giải bài tập: Tiết 1 - Ôn tập cuối học kì 2 trang 110 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Em hãy lập bảng thống kê các bài tập...

Tập làm văn : Điền vào giấy tờ in sẵn – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 trang 108

Tập làm văn : Điền vào giấy tờ in sẵn - trang 108 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Tập làm văn : Điền vào giấy tờ in sẵn - trang...

Luyện từ và câu Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu – trang 107 Tiếng Việt 4

Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu - Giải bài 1, 2 trang 107 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2   I - Nhận xét 1. Trạng...