Trang chủ Lớp 4 Môn Toán lớp 4

Môn Toán lớp 4

Giải sách bài tập Toán lớp 4, tập 1, tập 2, lời giải chi tiết câu hỏi bài tập ôn tập, luyện tập nâng cao

Giải Vở bài tập Toán lớp 4 bài 62. Nhân với số với ba chữ số – Tính diện tích của một khu đất hình vuông có cạnh là 215 m

Bài 62 Toán 4. Nhân với số với ba chữ số - Đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 72 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1 Bài 1. Đặt tính rồi...

Bài 63. Nhân với số có ba chữ số – trang 73 SBT Toán 4 – Tính diện tích khu đất hình chữ nhật có chiều dài 125m chiều rộng là 105m

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 73 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1: Nhân với số có ba chữ số  1. Đặt tính rồi tính 235 × 503 307 × 653 2....

Giải bài 1,2, 3,4 trang 74 SBT Toán 4 Bài 64. Luyện tập – Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 28 phòng học

Bài 64 Toán 4. Luyện tập - Hướng dẫn làm bài 1, 2, 3, 4 trang 74 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1 - Nhà trường dự định lắp bóng điện cho...

Bài 65 SBT Toán 4. Luyện tập chung – Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 75,76 SBT Toán 4

Giải Toán 4 bài 65. Luyện tập chung - Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75, 76 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1 -  Hai ô tô...

Giải Toán 6 bài 66. Chia một tổng cho một số – trang 77 Vở bài tập

Bài 66. Chia một tổng cho một số - Câu 1, 2, 3, 4 trang 77 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1 - Lớp 4A có 28 học sinh, chia thành các...

Giải bài 1,2,3 trang 78 SBT Toán 4. Chia cho số có một chữ số – Bài 67 Toán 4

Bài 67. Chia cho số có một chữ số - Lời giải bài 1, 2, 3 trang 78 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 - 1. Đặt tính rồi tính: 256075 : 5 369090 :...

Giải bài 1,2,3 trang 79 SBT Toán 4 tiết 68: Luyện tập – Có 2 kho lớn, mỗi kho chứa 14580 kg gạo và 1 kho bé chứa 10350 kg gạo

Giải Vở bài tập Toán 4 bài 68. Luyện tập chia số có một chữ số - Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 79 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 - Bài...

Bài 69 Toán 4. Chia một số cho một tích – Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 4 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 19200 đồng

Lời giải Bài 69 Vở bài tập Toán 4. Chia một số cho một tích - Câu 1, 2, 3 trang 80 SBT Toán lớp 4 tập 1. Các em xem chi tiết dưới...

Bài 70 Toán 4. Chia một tích cho một số – trang 81 vở bài tập Toán 4 tập 1 – Một cửa hàng có 6 tấm vải, mỗi tấm dài 30m

Giải Vở bài tập Toán 4 tập 1 bài 70. Chia một tích cho một số - Lời giải câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1 Bài...

Chia hai số tận cùng là chữ số 0 – Bài 71 trang 82 Vở bài tập Toán 4

Câu 1, 2, 3 trang 82 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1 Bài 71. Chia hai số tận cùng là chữ số 0. Có 13 xe nhỏ chở được 46 800 kg...