Trang chủ Lớp 5

Lớp 5

Đáp số và hướng dẫn giải Sách bài tập lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Các câu hỏi ôn tập, luyện tập nâng cao trong SBT lớp 5

Bài 63 Toán 5. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên – Trong 6 ngày cửa hàng vải Minh Hương đã bán được 342,3m vải

Lời giải sách bài tập Toán 5 Bài 63. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên - Đáp án bài 1, 2, 3 trang 78 Vở bài tập (SBT) Toán lớp...

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,… – Bài 65 trang 80 Vở bài tập Toán lớp 5

Bài 65 Toán 5. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... -Lời giải bài 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Mời các em...

Giải SBT Toán 5 bài 66. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Bài 66. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân - Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 82 Vở bài tập...

Tiết 67 Toán 5. Luyện tập – Giải bài 1,2,3,4 trang 83 Vở bài tập Toán lớp 5 – Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chạy được 39km

Lời giải Toán 5 Bài 67. Luyện tập - Câu 1, 2, 3, 4 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chạy...

Giải bài 1,2,3 trang 84 SBT Toán 5. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân – Một ô tô chạy trong 3,5 giờ được 154km

Giải Vở bài tập Toán 5 Bài 68. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân  - Câu 1, 2, 3 trang 84 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Một...

Bài 69. Luyện tập chia một số tự nhiên cho một số thập phân – trang 85 Vở bài tập Toán 5 – Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 7,2m và...

Bài 69 SBT Toán 5. Luyện tập chia một số tự nhiên cho một số thập phân - Vở bài tập Toán lớp 5 - Câu 1, 2, 3, 4 trang 85 Vở bài...

Bài 70 trang 86 Vở bài tập Toán 5. Chia một số thập phân cho một số thập phân – May mỗi bộ quần áo hết 3,8m vải

Giải Vở bài tập Toán 5 bài 70. Chia một số thập phân cho một số thập phân - Đáp án bài 1, 2, 3 trang 86 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5...

Giải toán 5 bài 71. Luyện tập chia một số thập phân cho một số thập phân – trang 87 Vở bài tập Toán lớp 5

Bài 71. Luyện tập chia một số thập phân cho một số thập phân -Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 87 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. ột mảnh đất hình chữ...

Giải Vở bài tập Toán 5 bài 72+73. Luyện tập chung – Mỗi bước chân của Hương dài 0,4m

Bài 72+73 Vở bài tập Toán lớp 5 . Luyện tập chung - Đáp án và hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 88; bài 1, 2, 3, 4 trang 89 Vở...

Giải vở bài tập toán 5 Bài 74. Tỉ số phần trăm – câu 1,2, 3,4 trang 90 VBT Toán 5

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1, 2, 3, 4 trang 90 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 bài 74. Tỉ số phần trăm - Kiểm tra sản phẩm của một nhà...