Trang chủ Lớp 5 Môn Tiếng Việt lớp 5

Môn Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài, giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1, tập 2. Gồm chính tả, tập làm văn, luyện từ và câu, tập làm văn SBT Tiếng Việt 5

[Tuần 35] Ôn tập cuối kì 2 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5

Hướng dẫn giải bài tajao: Ôn tập cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - từ trang 103 - 112 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 Tiết 1 trang 103, 104 Lập bảng...

Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang) – trang 101 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5

Luyện từ và câu - Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang) -  trang 101, 102 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 1. Đọc các ví dụ trong Tiếng Việt 5, tập...

Tiếng Việt lớp 5: Tập làm văn – Trả bài văn tả cảnh

Tập làm văn - Trả bài văn tả cảnh trang 100 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 1. Dựa vào kết quả làm bài và hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo), em...

Mở rộng vốn từ : Quyền và bổn phận – Tiếng Việt lớp 5

Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Quyền và bổn phận. Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 98, 99 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 (1)...

Chính tả Tuần 34 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2 trang 98

Chính tả Tuần 34 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2 trang 97, 98. Xem chi tiết dưới đây 1. Đọc đoạn văn trong Tiếng Việt 5, tập hai, trang 154 - 155...

Tập làm văn tả người trang 97 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2

Gợi ý làm bài tập làm văn tả người trang 96, 97 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 2 Chọn một trong các đề bài sau: 1. Tả cô giáo (hoặc thầy giáo) đã...

Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu ngoặc kép – trang 95,96 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5

Bài 1, 2, 3 trang 95, 96 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Luyện từ và câu - Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép) 1. Đặt dấu ngoặc kép vào những...

Tập làm văn Ôn tập về tả người – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5

Tập làm văn - Ôn tập về tả người trang 94, 95 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 Lập dàn ý chi tiết cho một trong các đề bài sau : a) Tả...

Giải bài tập: Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ Trẻ em

Lời giải bài 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Trẻ em 1. Ghi dấu X vào...

Chính tả Tuần 33 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2

Hướng dẫn làm bài tập Chính tả - Tuần 33 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2 trang 92, 93 Đọc đoạn văn Công ước về quyền trẻ em (Tiếng Việt 5, tập hai,...