Trang chủ Lớp 6 Môn Lịch sử lớp 6

Môn Lịch sử lớp 6

Lời giải chi tiết SBT lịch sử lớp 6 đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập. Trả lời toàn bộ các câu hỏi trong Sách bài tập Lịch Sử lớp 6

Bài 1: Sơ lược về môn lịch sử – SBT Lịch sử lớp 6

Bài 1: Sơ lược về môn lịch sử - SBT Lịch sử lớp 6 - Bài tập 1 trang 3 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử lớp 6 - Bài tập 2 trang 4...

Bài 2 Sử 6: Cách tính thời gian trong lịch sử – Giải bài tập SBT Sử lớp 6

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 6 bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử Hướng dẫn giải bài tập 1,2 trang 6; bài tập 3,4,5 trang 7 Sách bài tập (SBT)...

Giải bài 3 Sử 6 : Xã hội nguyên thủy – Giải SBT Lịch sử lớp 6

Giải Sách bài tập (SBT) Lịch sử 6 bài 3: Xã hội nguyên thủy. Bài 1 trang 8; Bài  2,3 trang 9; bài 4,5 trang 10 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử lớp 6. Bài...

Giải bài tập SBT Lịch Sử 6 bài 4: Các quốc gia cổ đại Phương Đông

Bài 4 Sử 6: Các quốc gia cổ đại Phương Đông - Giải bài tập 1 trang 10; bài 2,3,4 trang 12 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử lớp 6. Bài 1 trang 10 Sách...

Giải bài tập SBT Lịch Sử 6 bài 5: Các quốc gia cổ đại Phương Tây

Bài 5 Sử 6: Các quốc gia cổ đại Phương Tây.  Bài tập 1 trang 13; bài 2,3,4 trang 14; bài 5 trang 15 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử lớp 6. Bài 1 trang...

Giải bài tập SBT Lịch Sử 6 bài 6: Văn hóa cổ đại

Bài 6 Sử 6: Văn hóa cổ đại -  Bài tập 1 trang 15; bài 2 trang 16; bài 3,4 trang 17; bài 5,6 trang 18 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6. Bài tập...

Giải bài tập SBT Lịch Sử 6 bài 7: Ôn tập phần 1 – Khái quát lịch sử thế giới cổ đại

Bài 7 Sử 6: Ôn Tập - Khái quát lịch sử thế giới cổ đại. Bài tập 1 trang 18; bài 2,3 trang 20; bài 4 trang 21 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6. Bài...

Giải bài tập SBT Lịch Sử 6 bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Bài 8 Sử 6: Thời nguyên thủy trên đất nước ta - Phần 2 Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X. Bài tập 1 trang 22; bài 2,3 trang 23;...

Giải bài tập SBT Lịch Sử 6 bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

Bài 9 Sử 6: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta. Giải bài tập 1 trang 25; bài 2,3 trang 26; bài 4,5 trang 27 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử...

Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 31,32,33 SBT SỬ 6: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

Bài 10 Sử lớp 6: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế - Hướng dẫn giải bài 1 trang 31; bài 2, 3, 4 trang 32; bài 5 trang 33 Sách bài tập...