Trang chủ Lớp 6 Môn Ngữ văn lớp 6

Môn Ngữ văn lớp 6

Soạn bài Quan âm Thị Kính – SBT Ngữ Văn lớp 7 tập 2

Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 trang 91 Sách bài tập Văn 7: Soạn bài  Quan âm Thị Kính. Soạn văn SGK trang 111. I. Sách bài tập 1.  Hãy nêu ngắn gọn những...

Tổng kết phần Tiếng Việt lớp 6 – Giải bài tập 1,2,3 trang 108

Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 108 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 6 tập 2: Tổng kết phần Tiếng Việt. Bài 1. Xác định từ loại cho các từ có trong những câu...

Giải bài tập 1,2,3 ,4,5 trang 101 SBT Văn 6: Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

Lời giải và hướng dẫn làm bài 1,2,3,4,5 trang 101 Sách bài tập Ngữ Văn 6 tập 2: Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) Bài 1: Hãy đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp...

Soạn bài Tổng kết phần tập làm văn – SBT Ngữ Văn 6 tập 2

Trả lời câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 98 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2: Tổng kết phần tập làm văn. 1. STT Tên văn bản Phương thức biểu đạt chính. a Thạch Sanh Tự sự b Cô...

Tổng kết phần văn – SBT Ngữ Văn 6 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 95 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2: Tổng kết phần văn. Câu 1. Em hãy cùng các bạn cùng tổ học tập tổ chức một cuộc...

Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 91 SBT Văn 6 tập 2: Ôn tập về dấu câu

Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm than) . Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 91 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2. Bài 1: Đặt dấu chấm vào...

Soạn bài Động phong nha – Ngữ Văn 6

Hướng dẫn soạn bài Động Phong Nha. Trả lời câu hỏi trang 90 Sách bài tập Ngữ văn 6 tập 2. Soạn văn SGK. Sau khi học bài văn Động Phong Nha, ví dụ gia đình...

Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi – SBT Ngữ Văn 6 tập 2

Lời giải bài 1, 2, 3, 4 trang 89 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn lớp 6 tập 2. Luyện tập các viết đơn và sửa lỗi. Câu 1: Đọc Đơn xin nghỉ học trong...

Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 87 SBT Văn 6: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

Giải bài tập SBT Văn 6 tập 2 bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 87: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo). Bài 1: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong...

Soạn bài Bức thư của thủ lĩnh da đỏ – trang 85 SBT Ngữ Văn 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 85 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 6 tập 2: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ. Bài 1. Hãy chỉ ra những phép nhân...