Trang chủ Lớp 6 Môn Tiếng Anh lớp 6 mới

Môn Tiếng Anh lớp 6 mới

Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6. Trả lời các câu hỏi trong 12 Unit SBT Tiếng Anh 6 gồm phát âm, nói, từ vựng, cặp câu và viết…

Unit 1. My New School – Ngôi trường mới của tôi – SBT Tiếng Anh lớp 6 mới

Unit 1. My New School - Ngôi trường mới của tôi - SBT Tiếng Anh lớp 6 mới - Phonetics - trang 3 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 6 mới -...

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2. My Home – Ngôi nhà của tôi

Unit 2 Tiếng Anh lớp 6: My Home - Ngôi nhà của tôi - Giải bài tập Unit 2 trang 10 - 15 Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới. My Home Vocabulary and Grammar...

Unit 3 SBT Tiếng Anh lớp 6 mới trang 16: My Friends – Những người bạn của tôi

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 Unit 3. My Friends - Những người bạn của tôi - Phonetics trang 16; Vocabulary and Grammar trang 16 ; Speaking - trang 19; Reading -...

Giải bài tập SBT Tiếng Anh 6 trang 22: Test Yourself 1 – Tự kiểm tra 1

Test Yourself 1 - Tự kiểm tra 1 SBT Tiếng Anh lớp 6 mới -  trang 22 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 6 mới Test Yourself 1 trang 22 Câu 1. Find the word which...

Giải bài tập Unit 4 Tiếng Anh lớp 6: My neighbourhood – Hàng xóm của tôi

Lời giải SBT Tiếng Anh 6 Unit 4. My neighbourhood - Hàng xóm của tôi - Trả lời câu hỏi Phonetics trang 26 - Vocabulary and Grammar trang 26 - Speaking trang 29  -...

Giải SBT Tiếng Anh 6 Unit 5: Natural Wonders of the World

Lời giải SBT Tiếng Anh lớp 6 Unit 5. Natural Wonders of the World - Những kỳ quan thiên nhiên của thế giới - Phonetics, Vocabulary and Grammar - trang 33; Speaking trang 35;...

Unit 6 SBT Tiếng Anh lớp 6: Out Tet Holiday – Tết Nguyên Đán của chúng ta

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 6. Out Tet Holiday - Tết Nguyên Đán của chúng ta - Phonetics, Vocabulary and Grammar trang 40; Speaking - trang 42; Reading trang 44; Writing...

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 mới: Test Yourself 2 – Tự kiểm tra 2

Test Yourself 2 - Tự kiểm tra 2 - SBT Tiếng Anh lớp 6 mới trang 48 TEST YOURSELF 2 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. (1.0 p) 1.B  ...

Unit 7. Television – Giải SBT Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 7

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 7. Television - Vô tuyến truyền hình - Hướng dẫn trả lời Phonetics, Vocabulary and Grammar trang 4; Speaking trang 6 ; Reading trang 7; Writing trang...

Tiếng Anh lớp 6 Unit 8. Sports and Games – Thể thao và trò chơi

Giải SBT Tiếng Anh 6 Unit 8. Sports and Games - Thể thao và trò chơi - Trả lời câu hỏi phần Phonetics, Vocabulary and Grammar trang 10; Reading,  Speaking  trang 13; Writing trang...