Trang chủ Lớp 6 Môn Vật lý lớp 6

Môn Vật lý lớp 6

Để học tốt, câu hỏi lý thuyết, bài tập vận dụng Sách bài tập Vật lý 6. Đáp án, hướng dẫn giải các câu hỏi chương Cơ học và Nhiệt học SBT Vật Lý 6.

Lời giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 89,90,91: Tổng kết chương 2 – Nhiệt học

Mời các em tham khảo: Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 trang 89,90,91 Sách giáo khoa Vật lý 6: Tổng kết chương 2 - Nhiệt học Bài 1: Thể tích của các chất thay đổi như thế nào khi...

Trả lời câu C1,C2,C3, C4,C5, C6,C7,C8 ,C9,C10 trang 80,81 SGK Lý 6: Sự bay hơi và ngưng tụ

Bài học cuối cùng Vật lý lớp 6: Sự bay hơi và ngưng tụ - Giải bài C1 trang 80; bài C2, C3, C4 trang 81; C5, C6, C7 ,C8, C9, C10 trang 82 SGK Vật lý 6 Câu...

Hướng dẫn giải bài 18.1 – 18.11 trang 57,58 SBT Vật lý 6: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Bài 18 Lý 6. Sự nở vì nhiệt của chất rắn. Đáp án và lời giải bài 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 trang 57; bài 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11 trang 58 Sách...

Giải bài 19.1 đến 19.13 trang 59, 60,61: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng – SBT Vật lý lớp 6

Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng - SBT Vật lý lớp 6. Trả lời các câu hỏi SGK, giải bài 19.1, 19.2 đến 19.12, 19.13 trang 59,60,61 Sách bài tập Lý...

Bài 20.1 đến 20.12 SBT Lý 6 trang 63, 64,65: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Bài 20 Vật Lý 6. Sự nở vì nhiệt của chất khí. Giải bài 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5 trang 63; 20.6, 20.7, 20.8, 20.9 trang 64; 20.10, 20.11, 20.12 trang 65 Sách bài tập vật lý lớp 6 -...

Bài 21 Vật Lý 6: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt – Giải bài tập SGK, SBT

Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt. Bài 21.1 trang 66 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6. Trả lời câu hỏi SGK và giải bài 21.1 đến 21.14 trang...

Bài 22.1 – 22.15 trang 69,70, 71,72 SBT Vật lý lớp 6: Nhiệt kế. Thang nhiệt độ

Bài 22 - SBT Vật lý lớp 6 Nhiệt kế. Thang nhiệt độ. Trả lời câu hỏi SGK; Hướng dẫn giải bài 22.1, 22.2, 22.3 đến bài 22.14, 22.15 trang 69, 70, 71, 72...

Bài 24 – 25 Vật lý 6: Sự nóng chảy và sự đông đặc – Giải bài tập SGK và Sách bài tập

Bài 24 - 25 Lý 6. Sự nóng chảy và sự đông đặc. - Bài 24-25.1 trang 73 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6. Hướng dẫn giải tất cả bài tập từ 24-25.1...

Giải bài tập bài 26 – 27 Vật Lý 6: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài 26 - 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ - Giải SBT Vật lý lớp 6. Lời giải bài 26-27.1 đến 26-27.17 trang 76,77,78 Sách BT Vật lý 6. Trả lời các...

Giải bài tập SBT lý 6: Sự sôi – Bài 28.1 đến 28.25 trang 79, 80, 81 Vật lý lớp 6

Bài 28 - 29. Sự sôi - SBT Vật lý lớp 6 - Bài 28-29.1 trang 79 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 6. Đáp án bài 28.1 đến bài 28.25 trang 79,80,81 -...