Trang chủ Lớp 6 Môn Sinh lớp 6

Môn Sinh lớp 6

Để học tốt, đáp án, lời giải chi tiết, câu hỏi lý thuyết, bài tập vận dụng, trong sách bài tập Sinh học 6. Giải bài tập các chương SBT Sinh học 6

Giải bài 1,2, 3,4 SBT Sinh lớp 6 trang 4

A-BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 4 - SBT Sinh lớp 6 - Bài 1,2,3,4 trang 4 Sách bài tập (SBT) Sinh học 6 Bài 1,2,3,4 trang 4 Sách bài tập (SBT) Sinh học 6 Bài...

Bài 1, 2, 3, 4 trang 14 SBT Sinh 6: Tế bào thực vật

Tế bào thực vật - SBT Sinh lớp 6 - Bài 1, 2, 3, 4 trang 14 Sách bài tập (SBT) Sinh học 6 - Bài tập trắc nghiệm & tự luận trang 14...

Bài 1,2,3, 4,5 trang 19 SBT Sinh 6: Rễ

Rễ - SBT Sinh lớp 6 - Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 19 Sách bài tập (SBT) Sinh học 6 - Bài tập tự luận & trắc nghiệm trang...

Giải bài tập 1,2,3, 4,5,6 trang 27 SBT Sinh 6: Thân

SBT Sinh lớp 6: Thân - Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 27 Sách bài tập (SBT) Sinh học 6 - Bài tập tự luận trang 29 Sách bài tập Sinh lớp...

Sinh học 6: Lá – Giải bài 1,2,3, 4,5,6, 7,8 trang 35 SBT Sinh 6

LÁ - SBT Sinh lớp 6 - Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 35 Sách bài tập Sinh học 6 - Bài tập tự luận & trắc nghiệm trang 38...

Bài 1,2,3,4,5 trang 45 SBT Sinh lớp 6: Sinh sản sinh dưỡng

SINH SẢN SINH DƯỠNG - SBT Sinh lớp 6 - Bài tập tự luận trang 47 Sách bài tập (SBT) Sinh học 6 - Bài 1, 2, 3, 4 trang 45 Sách bài tập...

Bài 1,2,3, 4,5,6, 7 trang 50 Sách bài tập Sinh 6: Hoa và sinh sản hữu tính

Sinh 6: Hoa và sinh sản hữu tính - Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 50 Sách bài tập (SBT) Sinh học 6 - Bài tập tự luận trang 52;  Bài...

Quả và Hạt – Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 58 SBT Sinh lớp 6

QUẢ VÀ HẠT - SBT Sinh lớp 6 - Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 58 Sách bài tập (SBT) Sinh học 6 - Bài tập tự luận & Trắc nghiệm...

Bài 1,2,3, 4,5,6, 7 trang 71 SBT Sinh 6: Các nhóm thực vật

Giải bài tập Sinh học 6: Các nhóm thực vật - - Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 71 Sách bài tập (SBT) Sinh học 6 - Bài tập tự luận,...

Giải bài tập Sinh học lớp 6: Vai trò của thực vật – chi tiết nhất

VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT - SBT Sinh lớp 6 - Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 93 Sách bài tập (SBT) Sinh học 6 - Bài tập tự luận, trắc nghiệm trang...