Trang chủ Lớp 7 Môn Ngữ văn lớp 7

Môn Ngữ văn lớp 7

Soạn bài, trả lời câu hỏi SBT Ngữ văn 7 tập 1, tập 2. Tóm tắt, phân tích, nghị luận, miêu tả, tự sự, kể chuyện bài tập tiếng Việt, tập làm văn

Đề thi giữa học kì 2 môn Văn lớp 7 năm 2017 – 2018 có lời giải chi tiết

Để phục vụ cho quá trình ôn tập giữa kì 2 của các em đạt hiệu quả cao chúng tôi chia sẻ tài liệu sau đây: Đề thi giữa học kì 2 lớp 7...

Bài 1,2, 3,4 trang 103 SBT Văn 7: Văn bản báo cáo

Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 103 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn lớp 7 tập 2: Văn bản báo cáo. 1. Trong các dòng sau, dòng nào phù hợp nhất với...

Ôn tập phần Tiếng Việt – Ngữ văn lớp 7 tập 2

Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 100 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2: Ôn tập phần Tiếng Việt. 1. a) Hãy phân loại các câu trong truyện cười Mất...

Giải bài 1,2, 3,4, 5,6 trang 99 SBT Ngữ văn 7: Dấu gạch ngang

Hướng dẫn giải bài tập Dấu gạch ngang - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 99.  1. Bài tập 1, trang 130 -131, SGK. 2. Bài tập 2, trang 131, SGK. 3....

Giải bài tập Văn bản đề nghị – trang 96 Sách BT Văn 7 tập 2

HD giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 96 Sách bài tập (SBT) Văn 7 tập 2: Văn bản đề nghị. 1.  Một bạn bị ốm không đi học được, bạn ấy viết giấy đề...

Giải bài tập trang 93 SBT Văn 7: Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy - Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 93 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Câu 1. Bài tập 1,...

Tìm hiểu chung về văn bản hành chính – trang 88 SBT Ngữ Văn 7 tập 2

Lời giải bài 1, 2, 3 trang 88 Sách bài tập Văn 7 tập 2: Tìm hiểu chung về văn bản hành chính.  Trả lời câu hỏi trang 107 SGK. I. Sách bài tập Bài 1.  Từ...

Liệt kê – Giải bài 1,2, 3,4, 5,6, 7 trang 85 Sách bài tập Văn 7 tập 2

Lời giải và đáp án bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 82 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2: Liệt kê. Câu 1.  Bài tập 1, trang 106, SGK. Câu 2. ...

Soạn văn Bài ca Huế trên sông Hương – SBT Ngữ Văn lớp 7

Hướng dẫn trả lời bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 Sách bài tập Văn 7: Soạn văn Bài ca Huế trên sông Hương. Trả lời câu hỏi SGK trang 99. I. Soạn văn SGK...

Bài 1,2,3,4 trang 78 Sách bt Ngữ Văn 7: Luyện nói bài văn giải thích một vấn đề

Giải bài tập Luyện nói bài văn giải thích một vấn đề. Hướng dẫn trả lời bài 1, 2, 3, 4 trang 78 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Bài 1. Một bạn...