Môn Ngữ văn lớp 7

Soạn bài, trả lời câu hỏi SBT Ngữ văn 7 tập 1, tập 2. Tóm tắt, phân tích, nghị luận, miêu tả, tự sự, kể chuyện bài tập tiếng Việt, tập làm văn

Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận – SBT Ngữ Văn 7 tập 2

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 24 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận...

Giải bài 1,2, 3,4, 5,6,7 trang 22 SBT Văn 7 tập 2: Câu đặc biệt

Giải SBT Văn 7 - Câu đặc biệt. Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 22 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Bài 1. Bài tập 1,...

Hướng dẫn soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta – SBT Ngữ Văn 7

Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Hồ Chí Minh . Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 20 SBT Văn 7 tập 2; Soạn văn trang...

Soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập dàn ý cho bài văn nghị luận – Ngữ Văn 7

Lời giải bài 1, 2, 3, 4 trang 18 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn lớp 7 tập 2: Đề văn nghị luận và việc lập dàn ý cho bài văn nghị luận. 1. Hãy tìm...

Đặc điểm của văn nghị luận – bài 1,2,3 ,4,5 trang 16 SBT Ngữ Văn 7

Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Sách bài tập (SBT) Văn 7 tập 2: Đặc điểm của văn nghị luận . 1.  Trong các câu và cụm từ sau đây, em khẳng...

Giải bài tập SBT Ngữ Văn 7 trang 13, 14: Rút gọn

Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 13, 14 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2: Rút gọn 1. Bài tập 1, trang 16, SGK. 2. Bài tập...

Soạn bài Tục ngữ về con người và xã hội – SBT Ngữ Văn 7

Hướng dẫn soạn bài Tục ngữ về con người và xã hội. Lời giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 11 Sách bài tập Ngữ Văn 7 - Soạn bài SGK trang 12. 1....

Bài 1,2,3 ,4,5 trang 10 SBT Văn 7: Tìm hiểu chung về văn nghị luận

Giải bài tập Tìm hiểu chung về văn nghị luận - Hướng dẫn trả lời câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Bài 1.  Đọc...

Soạn bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất – trang 3 SBT Ngữ Văn 7

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 3 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất.  Câu 1. Nêu nghĩa của các câu tục...