Trang chủ Lớp 7 Môn Vật lý lớp 7

Môn Vật lý lớp 7

Để học tốt, trả lời các câu hỏi trong Sách bài tập Vật lý 7. Hướng dẫn giải các câu hỏi chương Quang học, Điện học và Âm học SBT Vật Lý 7

Giải bài tập SGK vật lý 7: Tổng kết chương 3 – Điện học (Ôn tập chương 3 lý 7)

Đáp án và giải bài tập 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 ,10,11,12 SGK  Lý 7 trang 85 , 86, 87: Tổng kết chương 3 - Điện học. Gồm phần bài tập cơ bản và vận dụng. ÔN TẬP CHƯƠNG...

Bài 17 Lý 7: Sự nhiễm điện do cọ xát – giải bài tập SGK và Sách bài tập

Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát - SBT Vật lý lớp 7. Trả lời bài 17.2, 17.3, 17.4 trang 36; bài 17.5, 17.6, 17.7, 17.8 trang 37 Sách bài tập Lý 7.(...

Bài 18 Vật Lý 7: Hai loại điện tích – Hướng dẫn giải bài tập SBT và SGK chi tiết

Đáp án và giải bài 18.1 đến 18.13 trang 38, 39, 40 Sách bài tập (SBT) Lý 7: Hai loại điện tích - Hướng dẫn trả lời các câu hỏi SGK trang 51,52. Bài 18.1...

Bài 19.1 đến 19.13 trang 41,42,43 SBT Lý 7 : Dòng điện – Nguồn điện

Bài 19: Dòng điện - Nguồn điện - SBT Vật lý lớp 7. Giải bài 19.1, 19.2, 19.3 trang 41; 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8 trang 42; 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13 trang 43...

Bài 20.1 – 20.16 trang 46,47,48 SBT Lý 7: Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại

Bài 20 SBT Vật lý lớp 7. Giải bài 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 trang 46; 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9 trang 47; 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16 trang 48 Sách bài tập...

Bài 21 Lý 7: Sơ đồ mạch điện Chiều dòng điện – giải bài 21.1 đến 21.7 trang 48,49 SBT Lý 7

Bài 21: Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện - SBT Vật lý lớp 7. Hướng dẫn giải bài 21.1, 21.2 trang 48; bài 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7 trang 49 Sách bài...

Giải bài tập Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện - SBT Vật lý lớp 7. Giải bài 22.1 đến 22.12 trang 50,51,52 Sách bài tập vật lý 7 - Giải...

Bài 23 Lý 7: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Đáp án và hướng dẫn giải bài 23.1 đến bài 23.13 trang 53,54 Sách bài tập Vật lý 7: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện. Trả...

Bài 24.1 – 24.13 trang 56,57, 58 SBT Lý 7: Cường độ dòng điện

Bài 24 Lý 7: Cường độ dòng điện. Hướng dẫn giải bài 24.1, 24.2 đếm 24.13 trang 56,57,58,59 Sách bài tập vật lý 7 - Trả lời các câu hỏi trong SGK Bài 24.1 trang...

Bài 25 vật lý lớp 7: Hiệu điện thế – Giải bài 25.1 đến 25.13 trang 60,61,62 SBT Lý 7

Bài 25 lý 7: Hiệu điện thế. Hướng dẫn giải bài 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, trang 60; bài 25.6, 25.7, 25.8 trang 61; bài 25.9, 25.10, 25.11, 25.12, 25.13 trang 62 Sách bài...