Trang chủ Lớp 7 Môn Sinh lớp 7

Môn Sinh lớp 7

Để học tốt, đáp án, lời giải chi tiết, câu hỏi lý thuyết, bài tập vận dụng, trong sách bài tập Sinh học 7. Giải bài tập các chương SBT Sinh học 7

MỞ ĐẦU SINH HỌC 7 – SBT Sinh lớp 7

MỞ ĐÀU SINH HỌC 7 - SBT Sinh lớp 7 - Bài 1,2,3,4,5 trang 5 SBT Sinh học 7 - Bài tập tự luận 1,2,3,4 trang 7 SBT Sinh học 7 - Bài tập...

Lời giải bài tập SBT Sinh lớp 7 trang 7,8,9: Mở đầu sinh học

Giải bài tập SBT Sinh lớp 7: Mở đầu sinh học - Bài tập tự luận 1,2, 3,4 trang 7 SBT Sinh học 7 - Bài tập trắc nghiệm 1, 2, 3, 4, 5,...

Giải SBT Sinh lớp 7 Chương 1 – Ngành động vật nguyên sinh

Lời giải Sách bài tập Sinh lớp 7: Chương 1 Ngành động vật nguyên sinh - Bài tập tự luận trang 14; bài tập trắc nghiệm trang 15 SBT Sinh học 7. Tại sao trùng...

Giải bài tập SBT Sinh lớp 7: Chương 2 Ngành ruột khoang

Lời giải bài tập SBT Sinh lớp 7: Chương 2 Ngành ruột khoang. Bài tập tự luận  trang 23; bài tập trắc nghiệm trang 24 SBT Sinh học 7. Bài tập tự luận 1,2,3,4 trang 23...

Giải bài tập Chương 3 SBT Sinh lớp 7: Các ngành giun

Lời giải Sách bài tập (SBT) Sinh lớp 7 - Bài tập trắc nghiệm trang 33 SBT Sinh học 7 - Bài tập tự luận 1,2,3,4,5 trang 33 SBT Sinh học 7. Ôxi khuếch tán...

Giải bài tập chương 4 SBT Sinh học 7: Ngành thân mềm

Giải bài tập SBT Sinh lớp 7: Chương 4 Ngành thân mềm - Bài tập tự luận trang 42; Bài tập trắc nghiệm trang 43 SBT Sinh học 7. Giữa trai sông và mực thì...

Giải SBT Sinh lớp 7 chương 5: Ngành chân khớp

Hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh lớp 7: Chương 5 Ngành chân khớp. Bài tập tự luận trang 51; bài tập trắc nghiệm trang 53 SBT Sinh học 7. Tôm lột xác như...

Giải Sách bài tập Sinh 7 Chương 6: Ngành động vật có xương sống

Lời giải bài tập SBT Sinh lớp 7 - Bài tập tự luận trang 63; bài trắc nghiệm trang 64,65 SBT Sinh học 7. Cá sụn là lớp cá thuộc ngành Động vật có xương...

Giải bài tập: Lớp lưỡng cư – SBT Sinh lớp 7

Bài tập tự giải: Đáp án bài tập tự luận trang 75; bài tập trắc nghiệm trang 76 SBT Sinh lớp 7. Bài tập tự luận trang 75 SBT Sinh học 7 Bài 1. Tại sao...

Hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh lớp 7: Lớp bò sát

B- BÀI TẬP TỰ GIẢI: Bài tập tự luận trang 86; bài tập trắc nghiệm trang 87 - SBT Sinh lớp 7. Tại sao ở bò sát trứng có vỏ dai hoặc vỏ đá...