Trang chủ Lớp 8

Lớp 8

Hướng dẫn giải Sách bài tập lớp 8 chi tiết. Để học tốt SBT lớp 8 các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Sử, Địa, GDCD ngắn gọn, đầy đủ

Bài 2 Chương 1 SBT Hóa 8: Chất – Giải bài 2.1 – 2.8 trang 3,4 SBT Hóa lớp 8

 Mời các em tham khảo lời giải bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 trang 3; bài 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 trang 4 Sách bài tập Hóa 8 tiết 2: Chất - Chương 1 Chất -...

Bài 4.1 đến 4.6 trang 4,5,6 SBT Hóa 8: Nguyên tử – Nguyên tử nitơ và nguyên tử neon cùng có hai lớp electron

Bài 4: Nguyên tử - SBT Hóa lớp 8 - Bài 4.1 trang 4; Bài 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 trang 5; bài 4.6 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8. (Mỗi electron mang...

Hướng dẫn giải bài 5.1 – 5.8 trang 6,7 SBT Hóa 8: : Nguyên tố hóa học – Nguyên tử các nguyên tố beri và bo có cùng số lớp electron, hai lớp

Đáp án và hướng dẫn làm bài 5.1, 5.2, 5.3 trang 6; bài 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8: Nguyên tố hóa học Bài 5.1 trang 6 SBT...

Bài 1,2, 3,4,5 trang 5,6 SBT Toán 8 tập 1. Nhân đơn thức với đa thức – chương 1 phép nhân và phép chia các đa thức

Lời giải SBT Toán 8 Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức - Đáp án bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Trả lời...

Giải SBT Toán 8 trang 6 Tiết 2. Nhân đa thức với đa thức

Bài 2 SBT Toán 8. Nhân đa thức với đa thức - Câu 2.1, 2.2 trang 6; giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Muốn...

Tiết 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ – trang 7,8 SBT Toán lớp 8

Bài 3, 4, 5 SBT Toán 8 tập 1. Những hằng đẳng thức đáng nhớ - Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 trang 7; câu 3.1,...

Sở GD&ĐT Đồng Nai – Đề thi học kì 2 môn Văn lớp 8 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Ngữ văn - Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai là tài liệu tham khảo môn văn dành cho giáo viên và các em học...

Luyện tập chương 6 – Bài 44 SBT Hóa lớp 8

Giải bài tập SBT Hóa 8 Bài 44. Luyện tập chương 6 - Bài 44.1, 44.2, 44.3, 44.4 trang 60; bài 44.5, 44.6, 44.7 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 Bài 44.1 Cân 10,6 g muối Na2CO3...

Giải bài 43.1 – 43.9 trang 59,60 SBT Hóa 8: Pha chế dung dịch

Bài 43: Pha chế dung dịch - SBT Hóa lớp 8 - Lời giải bài 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7 trang 59; bài 43.8, 43.9* trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa...

Nồng độ của dung dịch – Bài 42 SBT Hóa lớp 8 trang 57,58

Hướng dẫn giải SBT Hóa 8 bài 42: Nồng độ của dung dịch - Giải bài 42.1, 42.2 trang 57; bài 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7 trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 Bài 42.1 Hãy chọn câu...