Trang chủ Lớp 8 Môn Địa lý lớp 8

Môn Địa lý lớp 8

Bài 1. Vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản – trang 5,6 SBT Địa lý lớp 8

Bài 1. Vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản - Hướng dẫn giải câu 1 trang ̀̀5 ; Câu 2, 3 trang 6 Sách bài tập (SBT) Địa lý 8. Câu 1 trang...

Bài 2 Địa 8: Khí hậu Châu Á – bài 1,2,3 trang 7,8 SBT Địa lý lớp 8

Giải SBT Địa 8 Bài 2. Khí hậu Châu Á - Bài 1, 2 trang 7; bài 3 trang 8 Sách bài tập (SBT) Địa lý 8 Bài 1 trang 7 Nối ô chữ ở bên...

Giải bài 3 Địa 8: Sông ngòi và cảnh quan châu á

Lời giải SBT Địa lý 8 bài 3. Sông ngòi và cảnh quan châu á - Hướng dẫn trả lời câu 1 trang 8; câu 2 trang 9; câu 3, 4 trang 10 Sách...

Giải bài 1,2, 3,4 trang 11,12 SBT Địa 8: Thực hành phân tích hoàn lưu gió mùa ở Châu Á

Bài 4. Thực hành phân tích hoàn lưu gió mùa ở Châu Á - SBT Địa lí lớp 8 - Bài 1, 2 trang 11 ; bài 3, 4 trang 12 Sách bài tập...

Giải Địa 8 bài 5. Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á

Bài 5. Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á - Bài 1 trang 13; bài 2 trang 14; bài 3 trang 15 Sách bài tập (SBT) Địa lý 8 Bài 1 trang 13 Sách...

Thực hành: Đọc phân tích lược đồ, phân bố dân cư và các thành phố lớn của Châu Á

Bài 6 Địa lý 8. Thực hành: Đọc phân tích lược đồ, phân bố dân cư và các thành phố lớn của Châu Á - trang 16, 17, 18 Sách bài tập (SBT) Địa...

Bài 7 Địa 8: Đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội các nước Châu Á

Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước Châu Á - Hướng dẫn giải bài 1 trang 19; bài 2 trang 20 Sách bài tập (SBT) Địa lý 8 Bài...

Giải SBT Địa 8 bài 8. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước Châu Á

Bài 8. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước Châu Á. Hướng dẫn giải bài 1 trang 20, bài 2, 3 trang 21 Sách bài tập (SBT) Địa lý...

Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 24,25,26 SBT Địa 8: Khu vực Tây Nam Á – [Bài 9 Địa 8]

Giải SBT Địa lớp 8 Bài 9. Khu vực Tây Nam Á - Lời giải bài 1 trang 24 ; bài 2, 3, 4 trang 25; bài 5, 6 trang 26 Sách bài tập...

Giải Địa lớp 8 bài 10. Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á – trang 27,28 SBT

Bài 10. Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á - SBT Địa lí lớp 8 - Câu 1.b trang 27; Câu 2, 3, 4 trang 28 Sách bài tập (SBT) Địa lý 8. Câu...