Trang chủ Lớp 8 Môn Ngữ văn lớp 8

Môn Ngữ văn lớp 8

Soạn văn lớp 8 đầy đủ, ngắn gọn nhất tất cả các bài trong SBT Ngữ văn 8. Giải bài tập SBT Ngữ Văn 8 tập 1, tập 2 phần Văn bản, tiếng việt và tập làm văn

Giải bài tập: Ôn tập phần tập làm văn – Ngữ văn lớp 8

Hướng dẫn làm các bài tập trong SGK Văn 8 trang 151: Ôn tập phần tập làm văn. 1.Một văn bản nghĩa là một tác phẩm, một đơn vị ngôn từ được xác lập. Con...

Tổng kết phần văn (tiếp theo) – trang 117 SBT Văn 8

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 117 SBT Ngữ văn 8 tập 2: Tổng kết phần văn (tiếp theo)  Câu 1. Dựa vào các văn bản nghị luận đã được học ở các bài 22, 23,...

Soạn bài Văn bản thông báo – SBT Văn 8 tập 2

Hướng dẫn trả lời câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 112 Sách bài tập Văn 8 tập 2: Văn bản thông báo. Bài 1. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào cần viết...

Hướng dẫn làm bài tập: Văn bản tường trình trang 108 SBT Văn 8

Lời giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 108 Sách bài tập Văn 8 tập 2: Văn bản tường trình. Bài 1. Chỉ ra những chỗ sai trong việc sử dụng văn bản ở...

Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt – Môn văn lớp 8

Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt lớp 8 - trang 106 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 8 tập 2. Soạn bài SGK trang 130. I. KIỂU CÂU: NGHI VẤN, CẦU KHIẾN, CẢM...

Giải bài tập Ngữ văn 8 tập 2: Tổng kết phần văn

Giải bài 1, 2, 3 trang 104 Sách bài tập Văn 8 tập 2: Tổng kết phần văn. Bài 1. Trong cụm văn bản thơ đã học ở lớp 8, đâu là các bài thơ cách...

Giải SBT Ngữ văn 8: Chữa lỗi diễn đạt (Lỗi lô-gic)

Lời giải bài 1, 2, 3 trang 100 Sách bài tập Văn lớp 8 tập 2: Chữa lỗi diễn đạt (Lỗi lô-gic). Bài tập 1, trang 127 -128, SGK. Trả lời: a) Khi một chuỗi liệt kê có kiểu...

Giải SBT Văn 8: Chương trình địa phương (Phần văn)

Chương trình địa phương (Phần văn) - giải bài 1, 2, 3, 4 trang 98 Sách bài tập Văn lớp 8 tập 2. Chọn làm hai trong bốn bài tập sau : Trong hai bài tập...

Giải bài: Luyện tập đưa các yếu tố miêu tả và tự sự vào bài văn nghị luận

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 96 SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Luyện tập đưa các yếu tố miêu tả và tự sự vào bài văn nghị luận. Lớp em chuẩn bị ra một...

Luyện tập – Lựa chọn trật tự từ trong câu trang 94 SBT Văn 8 tập 2

Lời giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 94 SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập). Bài tập 1, trang 122, SGK. Trả lời: Để giải bài tập...