Trang chủ Lớp 8 Môn Vật lý lớp 8

Môn Vật lý lớp 8

Để học tốt, câu hỏi lý thuyết, bài tập vận dụng Sách bài tập Vật lý 8. Đáp án, hướng dẫn giải các câu hỏi chương Cơ học và Nhiệt học SBT Vật Lý 8

Bài 18 Lý 8: Giải bài tập Tổng kết chương 1 – Cơ học vật lý 8

Dưới đây là lời giải chi tiết Bài 18 vật lý 8: Ôn tập chương 1 - Cơ học. Hướng dẫn trả lời chi tiết bài tập Tổng kết chương 1 vật lý lớp...

Bài 10 Lý 8: Lực đẩy Ác-si-mét – Giải bài 10.1 – 10.13 trang 32,33 SBT Vật lý lớp 8

Bài 10 Vật lý lớp 8: Lực đẩy Ác-si-mét - Bài 10.1 trang 32 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8. Bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 trang 32; bài 10.9,...

Vật lý 8 bài 12: Sự nổi – Giải bài tập SBT trang 34,35,36 Lý 8

Bài 12 Lý 8: Sự nổi - Giải bài tập 12.1 đến 12.16 trang 34,35,36 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8. Giải bài tập SGK lý 8 trang 43,44: SỰ NỔI Bài 12.1 trang...

Giải bài 13.1 – 13.12 trang 37,38 SBT Lý 8 : Công cơ học – Giải bài tập SGK

Bài 13 Vật lý 8: Công cơ học. Trả lời và giải bài tập 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 trang 37; bài 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12 tranh 38 Sách bài tập...

Bài 14 vật lý 8: Định luật về công – Giải bài tập trang 39,40, 41,42 SBT Lý 8

Vật lý 8 bài 14: Định luật về công. Hướng dẫn giải bài 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 trang 39; bài 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 trang 40; 14.9, 14.10, 14.11, 14.12 trang 41; 14.13, 14.14...

Lời giải bài 15.1 – 15.11 trang 43,44 SBT Lý 8: Công suất

Bài 15 Vật lý 8: Công suất. Đáp án và hướng dẫn giải bài 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7 trang 43; bài 15.8, 15.9, 15.10, 15.11 trang 44 Sách bài tập (SBT)...

Bài 16 Vật lý lớp 8: Cơ năng – Giải bài 16.1 – 16.10 trang 45,46 SBT Lý 8

Bài 16 Lý 8: Cơ năng - Hướng dẫn giải bài 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7 trang 45; bài 16.8, 16.9, 16.10 trang 46 Sách bài tập (SBT) Lý 8; Trả lời...

Bài 17 Lý 8: Sự chuyển hóa và bảo toàn năng lượng – Giải SBT Lý 8 trang 47,48,49

Hướng dẫn giải bài 17.1 đến bài 17.12 trang 47,48,49 Sách bài tập (SBT) Vật lý lớp 8: Sự chuyển hóa và bảo toàn năng lượng. Trả lời câu hỏi SGK Lý lớp 8 trang...

Bài 19.1 – 19.15 trang 50,51,52 SBT Vật Lý 8: Các chất được cấu tạo như thế nào?

Lý 8 bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào? Đáp án và lời giải bài 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6 trang 50; bài 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13 trang 51; bài 19.14, 19.15 trang 52 Sách bài tập (SBT) Vật...

Giải SBT Vật Lý 8 bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên

Bài 20 Lý 8: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? Hướng dẫn giải bài 20.1 đến bài 20.19 trang 53, 54,55 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8. Bài 20.1 SBT Lý...