Trang chủ Lớp 8 Môn Hóa lớp 8

Môn Hóa lớp 8

Để học tốt, câu hỏi lý thuyết, bài tập vận dụng Sách bài tập Hóa học 8. Đáp án, hướng dẫn giải các câu hỏi 6 chương SBT Hóa học lớp 8

Bài 2 Chương 1 SBT Hóa 8: Chất – Giải bài 2.1 – 2.8 trang 3,4 SBT Hóa lớp 8

 Mời các em tham khảo lời giải bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 trang 3; bài 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 trang 4 Sách bài tập Hóa 8 tiết 2: Chất - Chương 1 Chất -...

Bài 4.1 đến 4.6 trang 4,5,6 SBT Hóa 8: Nguyên tử – Nguyên tử nitơ và nguyên tử neon cùng có hai lớp electron

Bài 4: Nguyên tử - SBT Hóa lớp 8 - Bài 4.1 trang 4; Bài 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 trang 5; bài 4.6 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8. (Mỗi electron mang...

Hướng dẫn giải bài 5.1 – 5.8 trang 6,7 SBT Hóa 8: : Nguyên tố hóa học – Nguyên tử các nguyên tố beri và bo có cùng số lớp electron, hai lớp

Đáp án và hướng dẫn làm bài 5.1, 5.2, 5.3 trang 6; bài 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8: Nguyên tố hóa học Bài 5.1 trang 6 SBT...

Luyện tập chương 6 – Bài 44 SBT Hóa lớp 8

Giải bài tập SBT Hóa 8 Bài 44. Luyện tập chương 6 - Bài 44.1, 44.2, 44.3, 44.4 trang 60; bài 44.5, 44.6, 44.7 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 Bài 44.1 Cân 10,6 g muối Na2CO3...

Giải bài 43.1 – 43.9 trang 59,60 SBT Hóa 8: Pha chế dung dịch

Bài 43: Pha chế dung dịch - SBT Hóa lớp 8 - Lời giải bài 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7 trang 59; bài 43.8, 43.9* trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa...

Nồng độ của dung dịch – Bài 42 SBT Hóa lớp 8 trang 57,58

Hướng dẫn giải SBT Hóa 8 bài 42: Nồng độ của dung dịch - Giải bài 42.1, 42.2 trang 57; bài 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7 trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 Bài 42.1 Hãy chọn câu...

[Bài 41 SBT Hóa 8] Giải bài 41.2 – 41.7: Độ tan của một chất trong nước

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước - SBT Hóa lớp 8 - Hướng dẫn giải bài 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5 trang 56; bài 41.6, 41.7* trang 57 Sách bài tập (SBT) Hóa lớp 8 Bài...

Bài 40: Dung dịch – Giải SBT Hóa lớp 8 trang 56

Giải SBT Hóa 8 bài 40: Dung dịch - bài 40.1 trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 Bài 40.1 trang 56 SBT Hóa 8 Trong phòng thí nghiệm có sẵn một dung dịch...

Bài 24 Hóa 8: Tính chất của oxi – Giải bài 24.1 – 24.19 trang 32,33,34 SBT Hóa 8

Bài 24 Hóa 8: Tính chất của oxi - SBT Hóa lớp 8 - Bài 24.1 Trang 32 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8. Hướng dẫn giải bài 24.1, 24.2 đến bài 24.19...

Lời giải bài 26.1 đến 26.11 trang 35,36 SBT Hóa 8: Oxit

Bài 26 Hóa 8: Oxit - Bài 26.5 Trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8. Giải bài 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.11 trang 35,36 SBT Hóa...