Trang chủ Lớp 8 Môn Toán lớp 8

Môn Toán lớp 8

Giải Sách bài tập Toán 8: Đáp án và giải chi tiết bài tập SBT lớp 8 Toán Đại Số, hình học SGK tập 1, tập 2

Bài 1,2, 3,4,5 trang 5,6 SBT Toán 8 tập 1. Nhân đơn thức với đa thức – chương 1 phép nhân và phép chia các đa thức

Lời giải SBT Toán 8 Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức - Đáp án bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Trả lời...

Giải SBT Toán 8 trang 6 Tiết 2. Nhân đa thức với đa thức

Bài 2 SBT Toán 8. Nhân đa thức với đa thức - Câu 2.1, 2.2 trang 6; giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Muốn...

Tiết 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ – trang 7,8 SBT Toán lớp 8

Bài 3, 4, 5 SBT Toán 8 tập 1. Những hằng đẳng thức đáng nhớ - Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 trang 7; câu 3.1,...

Bài tập 24, 25, 26, 27,28 trang 30,31 SBT Toán 8: Phép trừ các phân thức đại số

Bài 6 Toán 8. Phép trừ các phân thức đại số - Câu 24 trang 30 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Giải bài 24,25 trang 30; bài 26, 27,28 trang 31...

Giải bài 29,30, 31,32, 33,34, 35 trang 32,33 SBT Toán 8 tập 1: Phép nhân các phân thức đại số

Bài 7 Toán 8. Phép nhân các phân thức đại số - Câu 29 trang 32 Sách bài tập. Đáp án và lời giải bài 29,30,31 trang 32; bài 32,33,34,35 trang 33 SBT Toán...

Lời giải bài 36 – 43 trang 34,35 SBT Toán 8 tập 1: Phép chia các phân thức đại số

Bài 8. Phép chia các phân thức đại số - SBT Toán lớp 8. Giải bài 36, 37, 38, 39, 40, 41 trang 34; bài 42,43 trang 35 Sách bài tập Toán 8: Phép chia...

Giải bài 44 đến 57 trang 36,37,38 SBT Toán 8 tập 1: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Bài 9 Chương 2 Đại số 8. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức. Tham khảo bài giải bài 44,45,46,47 trang 36; 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54...

Bài tập ôn Chương 2 đại số 8: Phân thức đại số – Giải Sách bài tập, SGK

Bài tập ôn Chương 2. Phân thức đại số - SBT Toán lớp 8 - Đáp số bài 58 trang 39; bài 59,60,61,62,63 trang 40; 64,65,66 trang 41; bài 67 trang 42 SBT Toán...

Giải bài 1,2, 3,4, 5,6, 7,8, 9,10 trang 80 SBT Toán 8 tập 1: Tứ giác

Bài 1 Chương 1 Hình học 8. Đa giác – Đa giác đều - SBT Toán lớp 8 Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 trang 80 Sách bài tập...

Bài 1,2,3 ,4,5,6, 7,8,9 trang 5,6 SBT Toán lớp 8: Mở đầu về phương trình

Giải SBT Toán 8 tập 2 bài 1. Mở đầu về phương trình - Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5; bài 6, 7, 8, 9 trang 6 Sách bài...