Trang chủ Lớp 9

Lớp 9

Giải Sách bài tập Lớp 9: Toán (Đại số, Hình học) tập 1&2, Vật Lý, Hóa học, Sinh, Sử, Địa … trong sách bài tập 9 theo từng chương, từng phần

Tham khảo đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Vật Lý – THCS Thường Tín, Hà Nội 2018

Kì thi cuối kì 2 đang đến gần, 1 số trường đã tổ chức thi sớm để chuẩn bị cho quá trình ôn tập lên cấp. Sau đây là đề kiểm tra kì 2...

Bài 54. Polime – SBT Hóa lớp 9 trang 61,62

Giải Sách bài tập Hóa 9 Bài 54: Polime - Đáp án bài 54.1 trang 61; bài 54.2, 54.3, 54.4, 54.5 trang 62 Sách bài tập (SBT) Hóa lớp 9 Bài 54.1 Nhận xét nào sau đây đúng ? A....

Giải SBT Hóa 9 bài 53: Protein – trang 61

Hướng dẫn giải bài 53.1, 53.2, 53.3, 53.4 trang 61 Sách bài tập Hóa 9: Protein - Xem chi tiết dưới đây Bài 53.1  Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau : A. Protein có khối lượng phân...

Bài 52 Tinh bột và xenlulozơ – trang 60 SBT Hóa lớp 9

Lời giải Sách bài tập Hóa 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ - HD trả lời câu 52.1, 52.2, 52.3, 52.4 trang 60 Sách bài tập (SBT) hóa học 9 Bài 52.1  Phát biểu đúng là : A....

Giải bài 51.1 – 51.4 trang 59,60 SBT Hóa 9: Saccarozơ

Bài 51 Sách bài tập Hóa lớp 9: Saccarozơ - Lời giải bài 51.1, 51.2, 51.3 trang 59; bài 51.4 trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 Bài 51.1 trang 59 Tiến hành thí...

Giải Sách bài tập Hóa 9 Bài 50: Glucozơ

Bài 50.1, 50.2 trang 58; bài 50.3, 50.4, 50.5, 50.6 trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa lớp 9 : Glucozơ Bài 50.1 Viết các phương trình hoá học thực hiện sơ đồ chuyển đổi hoá...

Luyện tập – Rượu etylic, axit axetic, và chất béo – Bài 48 SBT Hóa lớp 9

Giải bài tập 48.1 - 48.7 trang 57, 58 SBT Hóa 9: Luyện tập - Rượu etylic, axit axetic, và chất béo - Bài 48 Sách bài tập Hóa lớp 9 Bài 48.1  Có các chất...

Giải SBT Hóa 9 Bài 47: Chất béo – bài 47.1 – 47.5 trang 57

Đáp án bài 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5 trang 57 SBT Hóa 9: Chất béo. Mời các em cùng tham khảo Bài 47.1 Tiến hành các thí nghiệm sau : Cho vào ống nghiệm khoảng 3 ml...

Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic, và axit axetic – trang 56 SBT Hóa lớp 9

Giải bài 46.1 - 46.5 trang 56 SBT Hóa 9: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic, và axit axetic. Xem chi tiết dưới đây Bài 46.1  A, B, C là ba chất hữu cơ có...

Bài 45 SBT Hóa 9: Axit axetic – trang 54,55

Giải Sách bài tập Hóa 9 Bài 45: Axit axetic - Bài 45.1, 45.2, 45.3 trang 54; bài 45.4, 45.5, 45.6, 45.7 , 45.8 trang 55 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 Bài 45.1 Viết phương trình hóa học...