Trang chủ Lớp 9 Môn Văn lớp 9

Môn Văn lớp 9

“Soạn văn lớp 9” học kì 1 và học kì 2: gồm các bài soạn rất ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung cần thiết và bám sát các câu hỏi trong SGK ngữ văn lớp 9 tập 1 và tập 2

Nhìn chung về văn học Việt Nam – SBT Ngữ Văn 9 tập 2

Hướng dẫn làm bài tập SBT Văn 9: Nhìn chung về văn học Việt Nam 1. Nền văn học Việt Nam được hợp thành từ hai bộ phận lớn nào ? Sự phân biệt và mối quan...

Soạn văn lớp 9 bài Tôi và chúng ta – Lưu Quang Vũ

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong Sách bài tập Văn 9: Soạn bài Tôi và chúng ta - Lưu Quang Vũ. 1. Phân tích mâu thuẫn cơ bản trong vở kịch Tôi và chúng ta. Theo...

Tổng kết phần văn học nước ngoài – Ngữ văn 9

Hướng dẫn làm bài tập trang 104 SBT Văn 9 tập 2: Tổng kết phần văn học nước ngoài  Tên tác phẩm (đoạn trích) Tác giả Nước Thế kỉ Thể loại Cây bút thần Văn học dân gian Trung Quốc Truyện dân gian Ồng lão...

Soạn bài: Bắc Sơn – Nguyễn Huy Tưởng – văn lớp 9

Giải SBT Văn lớp 9 tập 2 trang 102: Soạn bài Bắc Sơn - Nguyễn Huy Tưởng. Trả lời câu hỏi SGK trang 159. I. Soạn bài trong SBT 1. Xung đột cơ bản trong vở kịch Bắc...

Kiểm tra phần Tiếng Việt – Ngữ Văn lớp 9

Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 100 Sách bài tập (SBT) Văn 9 tập 2: Kiểm tra phần Tiếng Việt. 1. Bài tập 2, trang 155, SGK.    Tìm khởi ngữ trong câu sau...

Soạn bài Con chó bấc (Trích tiếng gọi nơi hoang dã) SBT Văn lớp 9

Giải bài 1, 2 trang 99 Sách bài tập Văn 9 tập 2: Soạn bài Con chó bấc (Trích tiếng gọi nơi hoang dã) I. Sách bài tập 1. Trình bày và giải thích tình cảm đặc biệt...

Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo) Văn lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập trang 94 Sách bài tập Văn lớp 9 tập 2: Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo). C - THÀNH PHẦN CÂU I - THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ THÀNH PHẦN PHỤ   1....

Giải bài tập trang 91 SBT Văn 9: Ôn tập về truyện

Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 91 Sách bài tập Văn lớp 9: Ôn tập về truyện. 1. Lập bảng thống kê các tác phẩm truyện (Việt Nam và nước ngoài, trừ...

Soạn bài Bố của Xi-mông – Ngữ văn 9

Giải bài 1, 2, 3 trang 89, 90 Sách bài tập Ngữ Văn 9 tập 2: Bố của Xi-mông. I. Soạn bài Bố của Xi-mông Sách bài tập 1. Căn cứ vào những dẫn chứng cụ thể, hãy...

Giải bài tập Văn 9: Hợp đồng – Luyện tập viết hợp đồng

Giải bài tập trang 86,87 SBT Ngữ văn lớp 9 tập 2: Hợp đồng - Luyện tập viết hợp đồng. I. SGK I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG Đọc văn bản đã cho và trả lời câu hỏi. a) ...