Trang chủ Lớp 9 Môn Địa lí lớp 9

Môn Địa lí lớp 9

Để học tốt, đáp án, lời giải chi tiết sách bài tập (SBT) Địa lí 9 về địa lí Việt Nam: địa lí dân cư, địa lí kinh tế, sự phân hóa lãnh thổ, địa lí địa phương,…

Bài 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam – SBT Địa lí lớp 9

Bài 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam - SBT Địa lí lớp 9 - Câu 1 trang 5 Sách bài tập (SBT) Địa Lí 9 - Câu 2 trang 6 Sách bài...

Bài 17 Địa 9: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ – trang 42 SBT Địa lý lớp 9

Bài 17. Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ - Hướng dẫn giải bài 1, 2 trang 42 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9 Bài 1 trang 42 SBT Địa lý 9 Khoanh tròn...

Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 45,46 SBT Địa 9: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lời giải SBT Địa 9 bài 18. Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ - Đáp án bài 1 trang 43; bài 3, 4 trang 45; bài 5 trang 46 Sách bài tập...

Thực hành đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi Bắc Bộ

Giải SBT Địa lý lớp 9 Bài 19. Thực hành đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở trung du...

Giải SBT Địa 9 bài 20. Vùng đồng bằng Sông Hồng

Bài 20. Vùng đồng bằng Sông Hồng - Hướng dẫn giải bài 2 , 3 trang 49; bài 4, 5 trang 50 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9. Bài 2 trang 49 Khoanh tròn chữ...

Bài 21. Vùng đồng bằng Sông Hồng (Tiếp theo) trang 51,52 SBT Địa 9

Bài 21. Vùng đồng bằng Sông Hồng (Tiếp theo) - Hướng dẫn giải bài 1, 2 trang 51; bài 3, 4 trang 52 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9. Câu 1 trang 51 Sách...

Bài 23 SBT Địa 9: Vùng Bắc Trung Bộ – SBT Địa lí lớp 9

Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ - Giải bài 1, 2 trang 56; bài 3, 4 trang 57; bài 5 trang 58 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9 Bài1 trang 56 Sách bài tập...

Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (Tiếp theo) – Sách bài tập Địa lí lớp 9

Giải bài tập SBT Địa 9 Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (Tiếp theo) - bài 1 trang 58; bài 2, 3 trang 59; bài 5 trang 60 Sách bài tập (SBT) Địa lý...

Bài 25. Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ – SBT Địa lý lớp 9 trang 61,62

Giải bài 25 Địa 9. Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Hướng dẫn giải bài 1 trang 61; bài 2, 3 trang 62 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9. Bài 1 trang 61 SBT...

Giải bài 1,2,3 trang 63,64 SBT Địa 9: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Bài 26. Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (tiếp theo) - Lời giải bài 1, 2 trang 63; bài 3 trang 64 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9 Bài 1 trang 63 Hãy nối ô...