Trang chủ Lớp 9 Môn Tiếng Anh lớp 9 mới

Môn Tiếng Anh lớp 9 mới

Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 9. Trả lời các câu hỏi trong 12 Unit SBT Tiếng Anh 9 gồm phát âm, nói, từ vựng, kiểm tra và viết…

Unit 1: Local Environment – Môi trường địa phương – SBT Tiếng Anh lớp 9 mới

Unit 1: Local Environment - Môi trường địa phương - SBT Tiếng Anh lớp 9 mới - B. Vocabulary & Grammar - trang 3 - Unit 1 - Sách bài tập(SBT) tiếng anh 9...

Bài 2: City life. Giải SBT Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 (Cuộc sống thành thị)

Giải SBT Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 - City life - Cuộc sống thành thị. Trả lời các câu hỏi Pronunciation (Cách phát âm), Vocabulary & Grammar (Từ vựng và ngữ pháp), Reading (Đọc),...

Unit 3: Teen stress and pressure – Lời giải SBT Tiếng Anh lớp 9 Unit 3 (Áp lực tuổi trẻ)

Giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 3: Teen stress and pressure - Áp lực tuổi trẻ. Trả lời các câu hỏi A. Phonetics; B. Vocabulary& Grammar; C. Speaking; D.Reading;  E. Writing từ trang...

Test Yourself 1 – trang 27 SBT Tiếng Anh lớp 9 mới

Test Yourself 1 - Kiểm tra cá nhân 1 trang 27 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới 1. Look at the sentences below. Put the underlined words into the correct column according...

Bài 4: Life in the past – Lời giải bài tập Unit 4 SBT Tiếng Anh lớp 9 mới

Unit 4 - Life in the past - Cuộc sống ngày xưa -  Hướng dẫn giải SBT Tiếng Anh lớp 9 Unit 4 - Pronunciation (Cách phát âm), Vocabulary & Grammar (Từ vựng và ngữ...

Lời giải SBT Tiếng Anh lớp 9 Unit 5: Wonders of Viet Nam

Unit 5: Wonders of Viet Nam - Việt Nam diệu kỳ - Đáp án và hướng dẫn giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 5. A. Phonetics - trang 39 Sách bài...

Unit 6: Viet Nam Then and Now – Giải bài tập Unit 6 SBT Tiếng Anh lớp 9

Tiếng Anh 9 Unit 6: Viet Nam Then and Now - Việt Nam xưa và nay - Hướng dẫn giải bài tập trang 48 - 55 Unit 6 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh...

Test Yourself 2 trang 56 Sách bài tập – SBT Tiếng Anh lớp 9 mới

Giải bài tập: Test Yourself 2 Tiếng Anh 9 - Kiểm tra cá nhân 2 trang 56 - Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 9 mới 1. Match the sentences (1-10) with the sentences that have...

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 9 Unit 7 – Recipes And Eating Habits

Tiếng Anh 9 Unit 7 - Recipes And Eating Habits - Công thức và thói quen ăn uống - Trả lời tất cả các câu hỏi Unit 7 SBT Anh 9 tập 2: Pronunciation (Cách...

Bài 8: Tourism – Du lịch – Giải SBT Tiếng Anh lớp 9 Unit 8

Unit 8 Tiếng Anh 9 - Tourism - Du lịch - Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 9 - A. Phonetics  trang 11; B. Vocabulary & Grammer trang 12 ; C. Speaking trang...