Trang chủ Lớp 9 Môn Vật lý lớp 9

Môn Vật lý lớp 9

Đáp án, giải các câu hỏi Sách bài tập Vật Lý 9. Lời giải chi tiết, câu hỏi lý thuyết, bài tập vận dụng trong SBT Vật lý 9, luyện thi vào lớp 10.

Bài 1 Lý 9: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn – SBT Vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 4; bài 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11  trang 5 SBT Lý 9: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế...

Giải bài 2.1 đến 2.12 trang 6,7,8 SBT Lý 9: Điện trở của dây dẫn – Định luật ôm

Hướng dẫn giải bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 6; 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 trang 7; 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 trang 8 Sách bài tập (SBT) Lý 9; Giải bài tập SGK trang 7,...

Bài 4 Lý 9: Đoạn mạch nối tiếp – Giải bài 4.1 đến 4.16 trang 9,10, 11,12 SBT Vật Lý 9

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 trang 9; bài 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 trang 10; bài 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 trang 11; bài 4.15, 4.16 trang 12...

Bài 5.1, 5.2 đến 5.14 trang 13, 14,15 SBT Lý 9: Đoạn mạch song song

Hướng dẫn giải bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 trang 13; 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 trang 14; 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 trang 15 Sách bài tập (SBT) Lý 9 - Giải bài tập...

Bài 6 Vật lý 9: Bài tập vận dụng định luật Ôm – giải bài 6.1 – 6.14 trang 16, 17,18 SBT Lý 9

Xem ngay lời giải chi tiết bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 trang 16; 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 trang 17; 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 trang 18 SBT Lý 9 - Giải bài tập...

Giải bài tập SBT trang 19,20 Bài 7 lý 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Giải bài 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 trang 19; 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 trang 20 Sách bài tập (SBT) lý 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn Bài 7.1...

Bài 8 Lý 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn – bài 8.1 đến 8.13 trang 21,22,23 SBT Vật lý lớp 9

Bài 8 Vật Lý lớp 9: Hướng dẫn giải bài 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 trang 21; 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 trang 22; 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 trang 23 SBT Lý 9 - Trả...

Giải SBT Lý 9 bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn - Hướng dẫn trả lời câu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 trang 24; bài 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 trang 25;...

Bài 10.1 – 10.14 trang 27,28, 29,30 SBT Vật lý 9: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật

Giải SBT Lý 9 Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật - Trả lời câu 10.1, 10.2, 10.3 trang 27; bài 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 trang 28; bài 10.9, 10.10,...

Bài 11.1 – 11.11 trang 31,32, 33,34 SBT Lý 9: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Bài 11.1, 11.2, 11.3 trang 31; bài 11.4, 11.5, 11.6 trang 32; bài 11.7, 11.8, 11.9 trang 33; 11.10, 11.11 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật lý lớp 9: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở...