Trang chủ Lớp 9 Môn Toán lớp 9

Môn Toán lớp 9

Giải Sách bài tập Toán 9. Để học tốt, lời giải chi tiết các câu hỏi trong SBT Toán 9, Đại số và Hình học ôn thi vào lớp 10

Bài 1,2, 3,4,5 trang 60,61 Sách bài tập Toán 9 tập 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bài 1 Chương 2 Đại số 9: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 60; bài 5 trang 61 Sách bài tập (SBT) Toán...

Lời giải bài 6,7, 8,9, 10,11, 12,13 trang 61,62,63 Sách bt Toán 9 tập 1: Hàm số bậc nhất

Bài 2 - SBT Toán lớp 9. Hàm số bậc nhất - Câu 6 trang 61 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 tập 1; bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 62; bài 13...

Bài 3 chương 2 Đại số 9: Đồ thị của hàm số y=ax+b (a≠0) giải Sách bài tập, SGK

Đáp án và hướng dẫn giải bài 14,15,16,17 trang 64 Sách bài tập Toán 9 tập 1: Đồ thị của hàm số y=ax+b (a≠0) - Giải bài tập SGK trang 51 Bài 14 trang 64 Sách...

Giải bài tập 18,19,20, 21,22, 23,24 trang 65,66 SBT Toán 9 tập 1: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Bài 4 Chương 2 Đại số 9: Hướng dẫn giải bài 18,19 trang 65; bài 20, 21, 22, 23, 24 trang 66 Sách bài tập Toán 9 tập 1: Đường thẳng song song và đường...

Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b – Giải bài 25,26, 27,28,29 trang 67,68 Sách bt toán 9 tập 1

Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b - SBT Toán lớp 9. Đáp án và hướng dẫn giải bài 25,26 trang 67; bài 27,28,29 trang 68 Sách bài...

Giải bài tập Ôn tập Chương 2 – Hàm số bậc nhất Toán 9 tập 1

Ôn tập Chương II - Hàm số bậc nhất - SBT Toán lớp 9 - Lời giải bài 30, 31 trang 69; bài 32, 33, 34, 35, 36 trang 70; bài 37, 38 trang...

Giải bài 1,2, 3,4,5, 6,7 trang 5,6 SBT Toán 9 tập 2: Phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn - Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 5; bài 4, 5, 6, 7 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2. Câu...

Giải bài 8 – 15 trang 6,7,8 SBT Toán 9 tập 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn - Lời giải bài 8 trang 6; bài 9, 10, 11 trang 7; bài 12, 13, 14, 15 trang 8 Sách bài tập (SBT)...

HD giải bài 16 – 24 trang 9,10 SBT Toán 9 tập 2: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Giải SBT Toán 9 bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế. Lời giải bài 16, 17, 18, 19, 20, 21 trang 9; bài 22, 23, 24 trang 10 Sách bài tập...

Giải bài 25 – 34 trang 11,12 SBT Toán 9 tập 2: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Bài 4 Đại số 9: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số - Hướng dẫn giải bài 25, 26, 27, 28, 29, 30 trang 11; bài 31,32,33,34 trang 12 Sách bài...