Trang chủ Lớp 3 Môn Tiếng Việt lớp 3

Môn Tiếng Việt lớp 3

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3, tập 1, tập 2, trả lời câu hỏi chính tả, tập làm văn…

Ôn tập cuối kì 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 – Tuần 35 đầy đủ các tiết

Dưới đây là lời giải bài tập Ôn tập cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 2 trang 77, Tiết 3 trang 78; Tiết 4 trang 80; Tiết 5 trang 82; Tiết 6...

Tiết 1 Ôn tập cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 3 – Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Thể thao

Tiết 1 - Ôn tập cuối kì 2 - Tuần 35 trang 76 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2   1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Thể thao : Cuộc...

Tập làm văn tuần 34 VBT Tiếng Việt 3 tập 2: Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ

Tập làm văn - Tuần 34 trang 74 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2. Ghi lại nội dung chính của từng mục trong bài Vươn tới các vì sao (đã nghe). a) Chuyến...

Luyện từ và câu tuần 34 – Vở bài tập Tiếng Việt 3: Thiên nhiên đem lại cho con người những gì

Lời giải bài 1, 2, 3 trang 70 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2: Luyện từ và câu - Tuần 34 .   1. Thiên nhiên đem lại cho con người những gì...

Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm: Chính tả tuần 34 Tiếng Việt lớp 3

Dưới đây là phần hướng dẫn làm bài: Chính tả - Tuần 34 trang 70 và 73 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 Chính tả trang 70 1. Nhớ lại và viết tên một...

[Tuần 33] Tập làm văn trang 33 VBT Tiếng Việt lớp 3

Hướng dẫn làm bài tập làm văn - Tuần 33 trang 69 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 Đọc bài báo trong Tiếng Việt 3, tập hai, trang 130, ghi lại những...

Bài 1,2 trang 65 Tiếng Việt 3: Luyện từ và câu tuần 33

Luyện từ và câu - Tuần 33 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2. Bài 1, 2 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2   1. Đọc các đoạn thơ, đoạn...

Chính tả tuần 33 – trang 65, 67 Vở bài tập Tiếng Việt 3

Chính tả - Tuần 33 - Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 trang 65, 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 Chính tả - Tuần 33 trang 65 1. Đọc và...

HD làm bài: Tập làm văn tuần 32 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

Tập làm văn - Tuần 32 trang 64 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể lại một việc tốt em đã làm để...

Luyện từ và câu – Tuần 32 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 trang 62

Đáp án bài 1, 2, 3 trang 62 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2: Luyện từ và câu - Tuần 32 - Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2. 1. a)...