Giải Sách bài tập Toán 6 bài 3 trang 8,9: Ghi số tự nhiên – Viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số

Bài 3 SBT Toán 6. Ghi số tự nhiên - Hướng dẫn giải bài 16, 17, 18, 19, 20, 21 trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1; bài 22, 23, 24,...

Giải SBT Toán 6 trang 10. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Bài 4 SBT Toán 6

Bài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con - trang 10, 11 SBT Toán lớp 6 - Hướng dẫn giải bài 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36,37, 38, 39...

Giải SBT Toán 6 bài 5. Phép cộng và phép nhân – Bài 43-60 trang 11,12, 13 SBT Toán 6 tập 1

Bài 5 Toán 6 tập 1. Phép cộng và phép nhân - Hướng dẫn giải bài 43, 44, 45, 46, 47 trang 1; bài 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 56, 57 trang...

Giải bài tập Toán 6 trang 13,14,15 tập 1: Phép trừ và phép chia – Bạn Mai dùng 25000 đồng mua bút. Có hai loại bút: Loại I giá 2000 đồng một chiếc

Bài 6 Toán 5: Phép trừ và phép chia - Hướng dẫn giải bài 62, 63, 64, 65, 66, 67  trang 13; bài 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 trang...

Bài 7: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên, nhân hai luỹ thừa cùng cơ số. – trang 16,17 SBT Toán lớp 6

Giải Sách bài tập Toán 6 tập 1 Bài 7: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên, nhân hai luỹ thừa cùng cơ số. Hướng dẫn bài 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,...

Giải SBT Toán 6 Bài 8 trang 17,18: Chia hai luỹ thừa cũng cơ số – Mỗi tổng sau có là một số chính phương không?

Bài 8 Toán 6: Chia hai luỹ thừa cũng cơ số - Lời giải bài 96, 97, 98, 99, 100, 101 trang 17; bài 102, 103 trang 18 Sách bài tập (SBT) Toán 6...

Bài 63 Toán 5. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên – Trong 6 ngày cửa hàng vải Minh Hương đã bán được 342,3m vải

Lời giải sách bài tập Toán 5 Bài 63. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên - Đáp án bài 1, 2, 3 trang 78 Vở bài tập (SBT) Toán lớp...

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,… – Bài 65 trang 80 Vở bài tập Toán lớp 5

Bài 65 Toán 5. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... -Lời giải bài 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Mời các em...

Giải SBT Toán 5 bài 66. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Bài 66. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân - Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 82 Vở bài tập...

Tiết 67 Toán 5. Luyện tập – Giải bài 1,2,3,4 trang 83 Vở bài tập Toán lớp 5 – Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chạy được 39km

Lời giải Toán 5 Bài 67. Luyện tập - Câu 1, 2, 3, 4 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chạy...

Giải bài 1,2,3 trang 84 SBT Toán 5. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân – Một ô tô chạy trong 3,5 giờ được 154km

Giải Vở bài tập Toán 5 Bài 68. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân  - Câu 1, 2, 3 trang 84 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Một...

Bài 69. Luyện tập chia một số tự nhiên cho một số thập phân – trang 85 Vở bài tập Toán 5 – Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 7,2m và...

Bài 69 SBT Toán 5. Luyện tập chia một số tự nhiên cho một số thập phân - Vở bài tập Toán lớp 5 - Câu 1, 2, 3, 4 trang 85 Vở bài...

Bài 70 trang 86 Vở bài tập Toán 5. Chia một số thập phân cho một số thập phân – May mỗi bộ quần áo hết 3,8m vải

Giải Vở bài tập Toán 5 bài 70. Chia một số thập phân cho một số thập phân - Đáp án bài 1, 2, 3 trang 86 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5...

Giải toán 5 bài 71. Luyện tập chia một số thập phân cho một số thập phân – trang 87 Vở bài tập Toán lớp 5

Bài 71. Luyện tập chia một số thập phân cho một số thập phân -Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 87 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. ột mảnh đất hình chữ...

Giải Vở bài tập Toán 5 bài 72+73. Luyện tập chung – Mỗi bước chân của Hương dài 0,4m

Bài 72+73 Vở bài tập Toán lớp 5 . Luyện tập chung - Đáp án và hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 88; bài 1, 2, 3, 4 trang 89 Vở...

Giải vở bài tập toán 5 Bài 74. Tỉ số phần trăm – câu 1,2, 3,4 trang 90 VBT Toán 5

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1, 2, 3, 4 trang 90 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 bài 74. Tỉ số phần trăm - Kiểm tra sản phẩm của một nhà...

Giải bài 1,2,3,4 trang 91 SBT Toán 5 tiết 75: Giải toán về tỉ số phần trăm – lớp 5B có 32 học sinh, trong đó có 24 học sinh thích tập bơi

Xem ngay Lời giải Vở bài tập Toán 5 Bài 75. Giải toán về tỉ số phần trăm - Bài 1, 2, 3, 4 trang 91 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập...

Bài 76. Luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm – trang 92 Vở bài tập Toán lớp 5

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 92 Vở bài tập Toán 5 Tiết 76. Luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm - Theo kế hoạch, năm qua thôn Đông dự định trồng 25ha...